* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0779.8.9.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0787.91.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0763.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0789.6.8.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0795.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0789.61.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 07777.61.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0799.19.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0787.191.999 21.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0934.48.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0792.91.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0941.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0921.18.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0922.25.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0917.81.1999 37.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0923.51.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0789.31.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0789.22.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0777.91.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0937.551.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 094.286.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 09.04.02.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0932.76.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0707.801.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0907.15.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0797.861.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0797.151.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0785.991.999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0901.311.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0708.09.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 07.07.08.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0936.271.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0978.92.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0777.6.4.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 09.46.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 094.662.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0779.9.4.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0918.65.1999 41.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 090.676.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0936.35.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0962.97.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 092.996.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0789.51.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 07.04.09.1999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 079.679.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Viettel 097.448.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0936.121.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 098.150.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0706.07.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0913.40.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 078.365.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 0973.051.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0779.9.5.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 092.335.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Gmobile 0997.811.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0979.04.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0933.69.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0789.711.999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 09.31.08.1999 39.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0965.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 07.07.04.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 077.996.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0967.32.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 093.13.5.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 07.07.06.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0766.33.1999 20.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0789.79.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0978.42.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 097.330.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 094.28.3.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0939.53.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0977.54.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0918.43.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0974.77.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0926.93.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0938.061.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0935.87.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0916.73.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0928.57.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0768.99.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0772.9.7.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 09.28.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status