* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.90.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 0587.73.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0765.031.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0767.421.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0765.501.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0583.08.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0778.91.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0708.541.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 0587.23.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0797.26.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0785.76.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0776.141.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0523.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0584.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0584.36.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0587.49.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0563.05.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0564.87.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0765.45.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0563.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0583.27.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0564.53.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0523.97.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0703.261.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0772.741.999 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0926.401.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0587.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0768.15.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0583.48.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0587.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0784.40.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0702.481.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 0584.72.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0584.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0563.74.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0765.41.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0583.30.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0708.841.999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 078.203.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0587.37.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0703.221.999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0563.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0587.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0765.061.999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0768.94.1999 4.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0523.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0563.02.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0772.66.1999 6.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0584.53.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0767.00.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0765.62.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0523.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0765.35.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0563.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0564.57.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0765.27.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0765.88.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0708.85.1999 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0523.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0583.02.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0583.47.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0564.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0584.58.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0587.57.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0584.92.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0924.531.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0523.30.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0563.76.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0587.80.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0523.50.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0583.46.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0584.54.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0563.41.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0563.07.1999 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0703.271.999 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0767.221.999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0764.211.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0767.191.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0773.741.999 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0783.431.999 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 076.41.41.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 077.66.71.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 07.07.011.999 15.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0786.331.999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0774.931.999 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0794.32.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 070.660.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 070.688.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0794.23.1999 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0799.54.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0795.82.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 070.677.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 076.594.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0788.71.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 070.667.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0787.84.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0777.841.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0704.90.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0786.95.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 070.282.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 079.684.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0799.68.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0774.81.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0778.14.1999 6.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 07.8884.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0795.94.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0776.57.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0775.92.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0923.94.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 09.24.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0928.76.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0922.53.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 0925.42.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0928.171.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0924.49.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0924.48.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 0926.50.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0924.21.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0928.73.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0926.44.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0921.20.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0928.87.1999 14.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0921.27.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0924.33.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0928.47.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0926.37.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0928.94.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0923.57.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0928.711.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0926.20.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0925.48.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 092.246.1999 18.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0926.80.1999 14.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0928.72.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 09.24.07.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0924.18.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0924.15.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0921.17.1999 19.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0925.34.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0924.96.1999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0924.22.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0925.47.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 0922.50.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0925.24.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0924.43.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 0922.72.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0922.57.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0924.76.1999 13.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0924.83.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vietnamobile 0926.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 0928.67.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0928.50.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0926.70.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 0924.93.1999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0924.171.999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0928.97.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vietnamobile 0927.30.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0928.70.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0921.80.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0921.24.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0928.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0922.84.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 0925.20.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 092.464.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0924.29.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0922.94.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0923.78.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0923.73.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0922.76.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0924.90.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vietnamobile 0921.14.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0922.54.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 0928.75.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0767.62.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0767.65.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0767.60.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0767.70.1999 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0778.43.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0705.12.1999 6.700.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status