* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0707.851.999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 076.20.21.999 8.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0966.90.1999 60.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0769.771.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0703.021.999 9.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 05.28.06.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 077.354.1999 4.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 05.22.06.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Gmobile 0593.27.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0767.131.999 5.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0705.32.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 07.72.76.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0765.86.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0704.60.1999 7.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0794.621.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0783.661.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0772.811.999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0769.821.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0704.431.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 058.224.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0799.721.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0778.7.3.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 09.31.08.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0774.81.1999 6.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 05.28.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0783.411.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0777.68.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 070.585.1999 5.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 079.265.1999 6.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Gmobile 0993.42.1999 10.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0763.14.1999 7.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0708.09.1999 47.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 077.8.09.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0795.071.999 3.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0797.661.999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 05.23.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0786.061.999 9.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 07.07.08.1999 19.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 076.27.9.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 070.667.1999 9.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0765.78.1999 9.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 076.266.1999 6.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0706.07.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0778.14.1999 5.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0789.711.999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0799.28.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0938.65.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0764.361.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0975.22.1999 68.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0776.681.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0708.621.999 9.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0964.77.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0789.851.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0988.691999 103.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 077.5.07.1999 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0928.17.1999 19.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0772.631.999 9.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0793.55.1999 5.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0769.04.1999 6.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 076.858.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 097.558.1999 56.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0708.49.1999 6.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0786.95.1999 6.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0789.79.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0765.141.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0778.20.1999 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0912.55.1999 77.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0776.57.1999 6.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 093.25.7.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0777.77.1999 79.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 077.860.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0708.361.999 9.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0587.41.1999 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vietnamobile 058.272.1999 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 077.24.5.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 09.1368.1999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0787.58.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0787.84.1999 7.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0795.011.999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0789.51.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0777.37.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0792.90.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0783.261.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0772.981.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0788.71.1999 8.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 079.24.9.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0779.731.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 070.278.1999 5.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 077.30.4.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0798.771.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0765.84.1999 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0778.981.999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0528.16.1999 3.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0585.44.1999 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0925.02.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 078.368.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0793.021.999 3.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0926.77.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0708.661.999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0779.9.4.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0764.421.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0792.291.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 05.23.10.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0922.53.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0795.77.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0798.781.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0763.50.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0784.08.1999 7.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 07.07.04.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0778.781.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 077.236.1999 6.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0924.49.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0764.831.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0793.011.999 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0795.1.4.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0924.22.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0702.991.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0924.171.999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0944.73.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0777.86.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.02.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 05.23.04.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0569.13.1999 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0704.571.999 3.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0785.291.999 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0919.82.1999 126.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0708.701.999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 092.246.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0923.06.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0568.21.1999 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0784.571.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0703.611.999 6.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 079.568.1999 10.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0782.13.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0926.44.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0768.39.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0769.061.999 3.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0979.24.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0796.441.999 8.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0784.311.999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0799.68.1999 8.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 05.22.09.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0794.811.999 5.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0764.601.999 3.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0703.72.1999 3.340.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 09.2512.1999 94.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0944.72.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 05.22.07.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0784.33.1999 8.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0786.77.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0799.731.999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0786.101.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0784.461.999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0938.061.999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0906.73.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0799.771.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0768.651.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0775.761.999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 070.688.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0779.9.5.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0928.67.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0766.90.1999 4.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0765.661.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status