* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0905.191999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0903.79.1999 143.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0988.22.1999 136.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0988.211.999 131.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0919.82.1999 126.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0909.89.1999 112.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0988.691999 103.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0903.88.1999 102.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0908.811.999 99.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 09.1368.1999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0985.88.1999 94.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 09.2512.1999 94.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 09.2812.1999 94.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0918.68.1999 88.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0979.101.999 87.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 097.6611999 85.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 096.567.1999 84.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 096.198.1999 80.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0777.77.1999 79.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0966.36.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 090.686.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0909.96.1999 78.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0983.59.1999 78.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0912.55.1999 77.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0967.191.999 73.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0968.151.999 73.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0988.52.1999 72.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0969.001.999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0975.22.1999 68.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0911.02.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0916.52.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 093.686.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 096.389.1999 61.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0966.90.1999 60.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0919.25.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 098.152.1999 58.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 093.135.1999 56.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 097.558.1999 56.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0973.831.999 55.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0987.731.999 55.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 09.7892.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 097.330.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0962.36.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0901.311.999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0909.501.999 54.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0935.011.999 53.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0968.47.1999 51.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Gmobile 0995.10.1999 50.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 0973.051.999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0708.09.1999 47.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0936.121.999 45.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0979.84.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0918.171.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0912.081.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0932.39.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 09.31.03.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0966.73.1999 42.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0939.37.1999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0937.551.999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0938.37.1999 42.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0939.85.1999 41.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 09.31.08.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 096.4.02.1999 39.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0779.8.9.1999 39.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0795.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0906.03.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0789.6.8.1999 38.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0763.991.999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0974.77.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 090.130.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0948.911.999 37.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0967.32.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0964.77.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0933.58.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0799.19.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0935.87.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 097.448.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0979.24.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0937.971.999 32.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0918.571.999 32.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0922.59.1999 30.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 090.676.1999 30.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0916.73.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0931.481.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0978.42.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0927.06.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0925.02.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 0923.05.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0938.65.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0777.6.4.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0789.79.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 0978.64.1999 28.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0907.48.1999 27.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0923.51.1999 27.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0938.061.999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0785.991.999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0907.04.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0907.42.1999 25.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0935.63.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0797.97.1999 25.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 093.17.4.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0908.801.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 077.996.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 093.1.80.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0918.43.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0789.711.999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0907.25.1999 23.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0779.9.5.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0943.271.999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0949.07.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 093.25.7.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0789.61.1999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0787.91.1999 21.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0703.88.1999 21.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0772.9.7.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0906.73.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0924.01.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0792.911999 20.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0766.33.1999 20.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0707.801.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0797.861.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 07.07.06.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status