* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 096.81.81.999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0823.93.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 085.676.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 082.818.1999 36.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0838.77.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0835.22.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0828.511.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0833.25.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 085.33.11.999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 082.667.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0833.67.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 082.555.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 08177.61.999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0828.07.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 082.88.11.999 41.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0834.67.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0833.27.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0828.19.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0828.97.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 083.688.1999 32.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 08.1986.1999 33.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 08.28.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0828.90.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 085.779.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0828.94.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0834.93.1999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 084.338.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0828.96.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 08177.51.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0828.93.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 08177.81.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0843.981.999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0833.24.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0823.97.1999 8.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 083.523.1999 12.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0828.91.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 085.668.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 082.884.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0828.14.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 085.939.1999 25.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0833.26.1999 12.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 085.345.1999 25.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 083.567.1999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 085.333.1.999 22.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 082669.1999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0837.37.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0828.95.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0828.98.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0858.57.1999 12.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 08177.91.999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 082994.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 082.887.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 08555.41.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0825.95.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 082559.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 082.886.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0855.33.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0858.56.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 082.334.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 085.979.1999 25.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 08555.31.999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 084.339.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 082.666.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 083.323.1999 17.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0823.91.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 082.345.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0837.38.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 082.852.1999 8.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0828.16.1999 25.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 081.444.1.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0822.62.1999 16.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 082.885.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 085.808.1999 25.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 082.883.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0931.27.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0937.53.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0896.04.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0898.03.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0896.7.4.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0898.8.3.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0898.02.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0896.711.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0896.70.1999 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0898.05.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0896.7.2.1999 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0899.6.7.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0899.05.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0899.03.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0899.6.8.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0899.66.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0899.07.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0899.6.5.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0899.00.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0899.02.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0899.06.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0898.8.4.1999 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0846.181.999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0826.00.1999 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 085.9911999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0824.22.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 08.1907.1999 10.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 08.1412.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 0819.82.1999 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0859.57.1999 4.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0837.59.1999 5.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0853.16.1999 6.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0818.27.1999 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0818.72.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0827.59.1999 5.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0822.37.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0837.03.1999 6.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0857.97.1999 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0857.72.1999 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0859.97.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0819.85.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0832.05.1999 6.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 085.777.1.999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0584.52.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0847.63.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0824.73.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0563.24.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0564.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 0583.44.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0583.02.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0823.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0587.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0564.60.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0564.61.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0584.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0836.741.999 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0928.741.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 08.16.07.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0523.87.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0824.90.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0564.34.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0563.04.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0523.84.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0855.64.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0844.76.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0847.65.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0843.67.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0587.00.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0563.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0587.57.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0843.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0826.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0819.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0817.54.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0825.40.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0839.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0835.94.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0824.47.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0859.08.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0827.42.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 08.23.02.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0826.45.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0824.80.1999 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0583.06.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0523.77.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0844.72.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0814.58.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0815.34.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0825.161.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0826.24.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0584.76.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0584.43.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0583.64.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0587.20.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 0564.69.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0564.40.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0584.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0844.661.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0587.06.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0583.27.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0924.571.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0583.14.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0845.37.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0584.75.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0828.74.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0523.94.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0564.42.1999 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 0564.51.1999 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0827.43.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0847.75.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0563.60.1999 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status