* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0823.91.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 085.939.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 085.345.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 085.808.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 08.28.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0828.98.1999 41.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 082.88.11.999 41.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0828.19.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 083.567.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 083.688.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 085.333.1.999 22.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 082.345.1999 41.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 082.555.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 082.886.1999 41.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 08.1986.1999 33.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0823.93.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0837.37.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 085.979.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 082.818.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0828.16.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 082.666.1999 41.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 085.668.1999 26.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0828.91.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 09.31.03.1999 44.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0899.00.1999 27.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0899.6.8.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0899.66.1999 27.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 085.9911999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 08.999.21.999 28.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0935.63.1999 26.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0899.89.1999 37.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 082.606.1999 49.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0907.25.1999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 093.17.4.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0932.39.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0906.73.1999 21.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0923.51.1999 27.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0908.801.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0812.34.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0943.271.999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0925.02.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0912.081.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0918.571.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0848.01.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 08.999.01.999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0856.78.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0939.85.1999 42.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0826.09.1999 49.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0937.971.999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0967.32.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0938.37.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0949.07.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 08.999.31.999 28.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0896.89.1999 27.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0978.64.1999 28.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0938.061.999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 09.31.08.1999 35.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0822.181.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0826.58.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Viettel 0979.84.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 0924.01.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0937.551.999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 0923.05.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0974.77.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0918.171.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 096.4.02.1999 39.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0948.911.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0898.23.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 093.1.80.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0973.051.999 44.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 08.25.01.1999 25.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0927.06.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 089.8811.999 28.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 093.25.7.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 085.992.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0899.22.1999 20.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0868.33.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0846.211.999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0888.551.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 08.1568.1999 33.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0966.73.1999 41.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0978.42.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0886.59.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0906.03.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 097.448.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0907.04.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 090.130.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0926.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0916.73.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0835.06.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0907.42.1999 25.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0918.43.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 090.676.1999 30.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0899.5.2.1999 21.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0933.58.1999 34.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 08.333.11.999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0907.48.1999 27.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0938.65.1999 28.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0822.151.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 08.4567.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0835.911.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0935.87.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0931.481.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0852.191.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 iTelecom 08.7666.1999 29.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 08.1989.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0839.39.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0826.28.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0936.121.999 45.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0979.24.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0939.37.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 08.9988.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0837.99.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0838.66.1999 41.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0836.25.1999 22.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status