* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0898.8.3.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0896.711.999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0899.6.8.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0899.00.1999 27.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0899.03.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0899.6.5.1999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0899.06.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0899.02.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0899.07.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0899.6.7.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0899.05.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0899.66.1999 25.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 085.9191.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 085.9911999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 08.17.08.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 08.23.02.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0924.531.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 08.26.05.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0924.69.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0926.401.999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0836.85.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0924.571.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0813.771.999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 08.25.03.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 08.1959.1999 15.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0923.741.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0928.741.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 08.22.05.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 08.12.03.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 08.27.03.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0818.22.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 08.15.03.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 08.16.07.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0816.62.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 08.15.02.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0924.52.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 08.18.02.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 08.19.03.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0928.341.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0812.511.999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0856.811.999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0825.161.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0924.501.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 08.16.08.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0828.90.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 082.334.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 085.33.11.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0828.97.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 082.887.1999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0823.93.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0828.95.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 083.688.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 08555.31.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 082.345.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0823.97.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 085.779.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0825.95.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 082.852.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0833.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 08177.61.999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 082.884.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 08555.41.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0828.93.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0835.22.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0828.19.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0858.57.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 08.28.06.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 083.688.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0843.981.999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 08177.81.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0858.56.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 082.885.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 085.808.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0843.981.999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0828.07.1999 11.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0828.511.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 0825.95.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0833.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0828.07.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0828.511.999 11.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 083.323.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 082.885.1999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 082669.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0823.97.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0828.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 085.668.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0834.93.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 083.567.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 085.333.1.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 083.523.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 08177.51.999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0858.56.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 085.676.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 082.884.1999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0837.37.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0833.25.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0835.22.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0828.19.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 082.88.11.999 43.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0828.98.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 085.345.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0858.57.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0828.90.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 082.886.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0828.14.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 082.883.1999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0828.95.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 08.1986.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0828.16.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0833.26.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0855.33.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0837.37.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 085.333.1.999 22.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 08177.51.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0838.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0833.67.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0828.16.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0834.93.1999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 085.779.1999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0855.33.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 084.339.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 082.666.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0828.96.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 08177.91.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 08555.31.999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0823.91.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 082.555.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0833.27.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0838.77.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 08177.81.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 082.666.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0822.62.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 082669.1999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 082.886.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0837.38.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 08.1986.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 085.33.11.999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 08.28.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0828.93.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 082.555.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 085.939.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 082.887.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 082559.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 085.979.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 085.676.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0828.94.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 083.523.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 082.345.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0822.62.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 081.444.1.999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 082.88.11.999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 081.444.1.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 082.334.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 082.818.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 085.808.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 082.818.1999 37.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 085.345.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 08177.61.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0833.25.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 082559.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 083.567.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 08555.41.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 082.667.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0833.24.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0833.24.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0833.26.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0828.96.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0828.94.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0823.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 083.323.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0834.67.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 084.338.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 08177.91.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 082.667.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 085.979.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 084.339.1999 17.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0828.98.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0828.14.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 084.338.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 082994.1999 19.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 085.668.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0837.38.1999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0828.97.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 082.883.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 082994.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 085.939.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0828.91.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0823.93.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0834.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0945.47.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0937.501.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0937.541.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0931.451.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 093.854.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status