* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0899.66.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0899.6.8.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0899.00.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 085.9911999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 085.779.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 08177.81.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 083.688.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 08.1986.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 085.808.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 08.28.06.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 085.808.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0834.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 085.939.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 08177.51.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0833.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 08555.31.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 085.345.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 082.818.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 082.555.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 083.323.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 085.979.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0828.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 08.1986.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 085.979.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 082.555.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 083.567.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 084.339.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0828.19.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 082.334.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 082994.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 085.33.11.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0833.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0828.98.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 082.887.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 082.885.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0833.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 081.444.1.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0837.37.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 082669.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0835.22.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 085.939.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0823.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 082.88.11.999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 08177.61.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0825.95.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0828.16.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 082.886.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 085.668.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 082.886.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0823.93.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 082.88.11.999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0834.93.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0838.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 085.676.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 082.884.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 08177.61.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0823.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 084.339.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0828.98.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0833.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 082.334.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0825.95.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0837.38.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 082.885.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 085.779.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 082.884.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0837.38.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 085.33.11.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0822.62.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0828.16.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 085.333.1.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 08555.31.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 083.567.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 085.668.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 082.345.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0855.33.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 08555.41.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 082.883.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 082.818.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0855.33.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 085.333.1.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0834.93.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 083.323.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0823.93.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 082.666.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 08177.51.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 082994.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0835.22.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0828.19.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0828.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0838.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 081.444.1.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 08.28.06.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0837.37.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 08555.41.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 08177.91.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 08177.81.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0834.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 083.688.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 082.345.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 082.883.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 082.666.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0822.62.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 08177.91.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 082.887.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 085.676.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 085.345.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 082669.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 08.9988.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 08.999.41.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0899.89.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 08.999.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 08.999.21.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0899.101.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 08.999.01.999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0926.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0928.97.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0928.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0928.711.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0928.171.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 09.24.07.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 09.24.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0928.67.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0938.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0846.211.999 22.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0812.34.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0827.12.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 iTelecom 0876.66.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0924.01.1999 21.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0949.40.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0921.18.1999 36.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0928.63.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0929.26.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0927.17.1999 28.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0922.25.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0929.52.1999 22.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0921.69.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 08.1989.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0886.59.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0839.811.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0938.061.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0836.311.999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0899.5.2.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 08.25.01.1999 28.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0918.571.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0917.68.1999 36.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 08.4567.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0838.611.999 21.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0927.76.1999 20.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Viettel 0974.77.1999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0888.301.999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0826.58.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0964.77.1999 35.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 082.606.1999 45.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0826.28.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0822.151.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0868.33.1999 31.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status