* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0899.6.8.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0899.00.1999 27.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0899.66.1999 25.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 085.9911999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 082.334.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 085.33.11.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 082.887.1999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0823.93.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 083.688.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 08555.31.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 082.345.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 085.779.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0825.95.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0833.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 082.884.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 08555.41.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0828.19.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 08.28.06.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 083.688.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 08177.81.999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 082.885.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 085.808.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0833.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 083.323.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 082.885.1999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 082669.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0828.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 085.668.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0834.93.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 083.567.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 085.333.1.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 085.676.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0837.37.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0835.22.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0828.19.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 082.88.11.999 43.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0828.98.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 085.345.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 082.886.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 08.1986.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0828.16.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0837.37.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 085.333.1.999 22.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 08177.51.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0838.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0828.16.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0855.33.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 084.339.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 082.666.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 08177.91.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0823.91.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 082.555.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 082.666.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 082.886.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0837.38.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 08.1986.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 08.28.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 082.555.1999 33.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 085.939.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 082.887.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 085.979.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 082.345.1999 41.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0822.62.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 082.88.11.999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 081.444.1.999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 082.818.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 085.808.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 082.818.1999 37.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 085.345.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 08177.61.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 083.567.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0823.91.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 085.979.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0828.98.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 085.668.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 082.883.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 082994.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 085.939.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0828.91.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0823.93.1999 26.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0834.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 08.999.31.999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 08.999.01.999 37.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0907.04.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0899.89.1999 36.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 08.999.21.999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 08.9988.1999 36.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0931.481.999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0907.42.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0939.85.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0907.48.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0939.37.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0937.551.999 41.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0846.211.999 20.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0938.37.1999 41.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 093.1.80.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 090.130.1999 37.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0812.34.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 iTelecom 0876.66.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0929.26.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0921.18.1999 31.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0921.69.1999 22.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0927.17.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0922.25.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0936.271.999 32.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 09.31.08.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0822.181.999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0928.57.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0868.33.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0826.28.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 085.992.1999 21.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0936.121.999 46.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 08.1989.1999 43.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0917.68.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0886.68.1999 44.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0856.78.1999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0932.39.1999 43.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0826.58.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0918.571.999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 092.115.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0908.80.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0978.92.1999 49.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 097.448.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0925.02.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0913.40.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0918.65.1999 42.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0567.88.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 0974.77.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 092.589.1999 27.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 0967.32.1999 37.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0926.93.1999 25.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0962.97.1999 35.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0937.97.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0943.271.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 082.606.1999 45.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 092.996.1999 30.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 09.21.08.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0896.89.1999 25.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0906.031.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0978.42.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 08.25.01.1999 25.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0906.73.1999 20.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0973.92.1999 47.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0935.87.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0973.051.999 49.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0838.611.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 090.676.1999 30.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0938.211.999 45.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 08.4567.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0964.77.1999 34.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0977.54.1999 31.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0837.99.1999 33.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 094.282.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 09.29.03.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0936.35.1999 37.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0839.811.999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0938.061.999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0913.08.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0949.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0927.06.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0828.08.1999 23.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Gmobile 0995.10.1999 49.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0921.61.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 097.864.1999 29.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0923.05.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 0981.50.1999 43.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0926.65.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0941.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 094.286.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0907.701.999 35.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0935.63.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0826.09.1999 49.600.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status