* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0931.260.199 1.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0931.24.12.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0937.021.099 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0937.21.08.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0908.250.599 1.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0933.06.12.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0931.23.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0931.260.399 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0931.24.05.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0937.19.04.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0931.250.799 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0937.280.399 1.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0931.24.04.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0931.260.299 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0931.23.04.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0931.290.699 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0931.250.599 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0937.17.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0931.280.599 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0938.22.01.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0931.270.799 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0931.24.06.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0937.29.04.99 1.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0938.03.01.99 1.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0932.01.03.99 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0937.22.04.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0937.17.03.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0931.23.05.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0931.280.699 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0931.24.08.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0931.250.399 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0931.210.599 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0932.15.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0931.200.499 1.512.500 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0931.250.499 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0937.020.799 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0937.040.799 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0938.05.01.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0931.250.199 1.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0931.250.299 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0931.29.10.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0932.13.07.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0934.16.08.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0933.25.10.99 1.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0933.16.05.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0931.250.899 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0937.24.12.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0931.270.699 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0931.251.099 1.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0903.15.08.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0931.26.08.99 1.212.500 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0909.26.01.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0933.27.08.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0931.260.599 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0937.08.07.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0937.27.07.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0934.060.899 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0931.24.01.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0937.14.07.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0937.27.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0908.300.299 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0933.25.01.99 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0931.250.699 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0931.280.499 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0937.22.01.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0937.22.06.99 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0937.04.03.99 1.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0903.16.05.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0931.280.399 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0937.30.12.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0937.21.06.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0931.16.08.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0933.14.04.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0937.16.03.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0919.22.06.99 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0913.01.03.99 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0912.01.03.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0919.21.07.99 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0912.05.03.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0919.23.05.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0913.07.12.99 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0919.21.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0916.30.12.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0913.07.06.99 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0919.26.05.99 1.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0913.06.02.99 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0916.27.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0919.26.02.99 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0919.25.07.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0919.13.05.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0919.27.05.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0917.260.899 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0906.14.05.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0943.260899 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0932.27.10.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0907.12.03.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0939.17.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0931.06.10.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0931.03.05.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0931.08.06.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0931.05.06.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0931.06.05.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0939.23.01.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0901.08.06.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0931.07.03.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0901.21.06.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0931.03.06.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0901.07.02.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0907.23.01.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0931.03.02.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0901.27.03.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0901.27.06.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0907.21.07.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0931.04.02.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0901.27.08.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0901.08.04.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0931.06.01.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0907.27.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0931.06.03.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0901.27.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0907.06.03.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0931.080.799 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0939.15.04.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0939.15.02.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0939.04.03.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0931.01.07.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0931.09.02.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0907.22.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0931.06.08.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0931.07.02.99 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0907.21.03.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0901.28.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0931.06.12.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0924.27.02.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0947.01.05.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0942.27.08.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0942.03.04.99 1.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0925.20.03.99 1.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0948.13.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0923.08.07.99 1.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 0971.27.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0936.13.05.99 1.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0922.08.02.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0989.27.04.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0978.17.06.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 0923.26.06.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0916.18.04.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0949.09.02.99 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0942.31.03.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0965.06.04.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0975.04.10.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0964.27.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0903.24.02.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0935.06.10.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0971.12.04.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0936.31.05.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0932.26.12.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0917.16.03.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0908.24.08.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0945.05.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0944.17.04.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0976.07.04.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0923.06.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0587.48.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0986.16.04.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0928.08.06.99 1.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0965.23.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0941.18.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0945.19.04.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0923.14.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0947.110.899 1.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0901.14.01.99 1.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0945.09.02.99 1.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0965.31.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0942.02.12.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0915.14.08.99 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0944.15.06.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0905.16.03.99 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0931.15.05.99 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0923.26.03.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0936.03.02.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0944.12.05.99 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0934.31.04.99 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0915.26.10.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Viettel 0964.22.04.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0932.150.599 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0935.04.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0905.15.04.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 0905.25.04.99 1.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0984.13.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status