* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0937.200.299 9.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0912.311.299 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0911.190.199 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0916.02.01.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0916.02.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0982.090.399 7.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0983.090.399 7.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 098.3030.899 7.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0979.01.01.99 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0975.181.299 5.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0978.161.299 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0989.150.399 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0986.200.599 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0913.200.599 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 09160608.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0943.08.08.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0919.290.299 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0931.0.11199 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0931.06.1199 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0931.09.1199 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0931.05.1199 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0901.05.1199 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0982.30.06.99 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 09.8228.1299 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0902.13.12.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0983.231.299 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0988.03.01.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Gmobile 0593.23.09.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0925.22.11.99 5.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0928.300.399 5.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0966.13.07.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0962.20.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0961.080.699 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0962.11.05.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0965.11.07.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0906.02.02.99 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0961.100.199 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0968.01.03.99 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0962.16.02.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Gmobile 0993.201.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0966.090.399 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0972.07.11.99 5.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0563.26.09.99 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0966.300.199 6.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Gmobile 0993.24.1999 8.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0972.20.03.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0909.190.799 5.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0915.03.11.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0909.16.08.99 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Gmobile 0593.22.09.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0976.11.10.99 5.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0962.22.01.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0965.12.08.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0946.29.12.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0928.401.999 7.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0587.89.1999 7.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0962.10.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0961.300.699 6.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0927.44.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0986.24.12.99 5.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0979.070.699 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0972.10.03.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0975.100.799 5.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0988.28.02.99 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0977.25.08.99 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0978.07.05.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Gmobile 0993.41.1999 8.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0931.100.199 7.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0983.23.07.99 6.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0972.20.05.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0563.16.09.99 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0962.12.05.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Gmobile 0593.21.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0528.79.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0976.28.06.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Gmobile 0593.20.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0962.23.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 0981.2005.99 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0989.19.02.99 6.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Viettel 0977.04.01.99 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0924.140.999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Gmobile 0593.24.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 0522.33.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0948.01.11.99 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 0986.300.599 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Gmobile 0593.27.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0968.14.12.99 6.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Gmobile 0995.601.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 09.1318.1199 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0963.01.08.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0986.04.06.99 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0963.16.07.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0909.270.799 5.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0908.30.11.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Viettel 0965.20.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 0926.34.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0567.33.1999 9.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0983.04.12.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Gmobile 0593.23.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Gmobile 0593.24.09.99 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 0962.23.07.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0983.09.12.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0563.13.09.99 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Gmobile 0593.26.09.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0936.07.07.99 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0978.01.03.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0961.29.06.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0908.08.01.99 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0587.99.1999 7.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0984.03.03.99 9.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0901.100599 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0971.040.899 7.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0968.22.05.99 5.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0933.08.1199 8.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0989.18.04.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0901.110.199 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0977.200.399 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0908.27.11.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0927.240.999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0908.09.06.99 8.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Viettel 0966.18.08.99 7.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0966.291.299 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0917.300.399 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0563.15.09.99 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 0962.30.01.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 0981.12.08.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0961.19.07.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0989.21.04.99 5.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0563.23.09.99 5.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0589.86.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 0966.03.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 0926.03.06.99 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0963.25.0899 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0966.04.05.99 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 0986.19.06.99 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0915.12.12.99 9.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0962.20.07.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0981.17.11.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0918.290.299 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0939.15.11.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 0985.28.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0985.13.05.99 5.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0981.30.07.99 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Gmobile 0593.25.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0937.09.11.99 5.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 0972.22.10.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Gmobile 0993.25.09.99 8.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0973.08.02.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0918.29.11.99 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0972.23.10.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0933.18.11.99 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0977.25.06.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0925.531.999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0965.28.03.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0927.1111.99 6.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0587.71.1999 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0975.07.1199 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0971.22.07.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0563.18.09.99 5.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0918.02.02.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0913.28.08.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0925.140.999 9.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0945.091.099 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0968.02.05.99 6.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Gmobile 0593.25.09.99 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0973.07.06.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0987.01.1199 6.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Gmobile 0993.42.1999 8.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0971.26.06.99 6.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status