* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0937.53.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0926.401.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0924.52.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0928.341.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0924.501.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0928.741.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0924.571.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0924.531.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0921.20.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0928.77.1999 19.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0922.53.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0926.80.1999 13.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0928.67.1999 19.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0921.27.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0928.71.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0924.171.999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0928.17.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0928.47.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 0925.48.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 09.24.05.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0928.87.1999 13.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 092.246.1999 16.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0924.90.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 09.24.07.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0923.73.1999 12.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0926.50.1999 11.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0924.22.1999 15.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0924.49.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0926.44.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 092.464.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0925.34.1999 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0923.78.1999 13.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0928.72.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0926.77.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0941.07.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0928.401.999 7.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0923.76.1999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0927.04.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0924.08.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0924.40.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0923.84.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0528.79.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0924.97.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0923.70.1999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0922.40.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0923.50.1999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0923.72.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0928.53.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0927.57.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0922.37.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0925.711.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0924.451.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0929.97.1999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0924.721.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0927.551.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0927.151.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0927.511.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0927.661.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0925.531.999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0924.741.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0926.511.999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 0929.23.1999 19.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0923.09.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0924.731.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0924.701.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0927.44.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0522.33.1999 7.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Gmobile 0593.27.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 09.23.04.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0923.06.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0924.02.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 0925.07.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0944.73.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0567.33.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Gmobile 0997.811.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Gmobile 0593.21.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0928.37.1999 16.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Gmobile 0593.24.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Gmobile 0593.23.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 0587.99.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Gmobile 0593.25.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 0925.72.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0944.72.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0929.50.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 0942.65.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Gmobile 0593.20.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 092.337.1999 19.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Gmobile 0993.24.1999 10.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Gmobile 0993.41.1999 10.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Gmobile 0993.42.1999 10.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 092.554.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0927.33.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0928.35.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status