* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0909.96.1999 79.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0901.311.999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 096.198.1999 80.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0966.90.1999 60.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0973.831.999 55.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0912.55.1999 76.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 097.6611999 91.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0935.011.999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 096.389.1999 61.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Gmobile 0593.24.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0522.33.1999 7.420.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0919.25.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 09.7892.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0975.22.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 093.135.1999 56.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0928.401.999 7.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0567.33.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0587.99.1999 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Gmobile 0995.10.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0983.59.1999 78.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0987.731.999 55.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0962.36.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0908.811.999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 098.152.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0985.88.1999 94.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0988.52.1999 72.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0968.151.999 73.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 097.330.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0925.531.999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0911.02.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0909.501.999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0966.36.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0969.001.999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0979.101.999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 09.2512.1999 96.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Gmobile 0593.25.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0916.52.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 097.558.1999 55.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0967.191.999 72.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0968.47.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0918.68.1999 88.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0528.79.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Gmobile 0593.23.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 09.1368.1999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 090.686.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 09.2812.1999 95.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Gmobile 0593.20.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Gmobile 0593.27.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Gmobile 0593.21.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0927.44.1999 9.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 093.686.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 096.567.1999 84.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status