* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 09.31.03.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 05.28.05.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 058.224.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0979.24.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0924.01.1999 21.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0523.191.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0912.081.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 096.4.02.1999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0586.52.1999 2.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0907.42.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0935.87.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0978.42.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 05.22.03.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 05.28.03.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0918.171.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0918.43.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 093.25.7.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 05.22.05.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0932.39.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 05.28.04.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0938.65.1999 28.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 05.23.03.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0933.58.1999 34.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 05.22.04.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0938.37.1999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0907.04.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 097.448.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 05.28.01.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 05.22.09.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0585.34.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0978.64.1999 28.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 05.23.07.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 05.22.06.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0939.37.1999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0931.481.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 05.23.04.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 090.130.1999 34.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0973.051.999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0938.061.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 05.22.07.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0918.571.999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 09.29.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 05.23.10.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0907.25.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0928.17.1999 20.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 093.17.4.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0528.16.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 05.28.06.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0967.32.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0939.85.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0949.07.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 09.31.08.1999 35.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0907.48.1999 28.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 05.22.08.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0948.911.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0585.43.1999 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 093.1.80.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0979.84.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0587.41.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0937.971.999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0906.73.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0908.801.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 05.23.05.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0567.21.1999 4.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0916.73.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0937.551.999 42.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0936.121.999 45.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0568.21.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0943.271.999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0906.03.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0589.86.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0928.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0587.42.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 0974.77.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0569.13.1999 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 090.676.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 0585.44.1999 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0935.63.1999 26.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 05.28.07.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 058.272.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0587.71.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0966.73.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 058.545.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0923.51.1999 26.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0922.59.1999 31.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status