* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0937.481.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0937.501.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0937.53.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 09.31.03.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0931.481.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0924.171.999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0943.271.999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 09.23.04.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0948.911.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0924.451.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0924.701.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0926.511.999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0924.90.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 090.130.1999 34.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0966.73.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0924.731.999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0938.65.1999 28.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0924.08.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0922.59.1999 31.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0937.971.999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0929.23.1999 19.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0944.72.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0923.78.1999 13.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0907.04.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0922.53.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0928.71.1999 19.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 096.4.02.1999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0929.97.1999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0924.49.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0906.73.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 097.448.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0928.37.1999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0979.84.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0939.37.1999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0924.22.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Gmobile 0997.811.999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0936.121.999 45.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0926.44.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Gmobile 0993.41.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0928.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0978.64.1999 28.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0938.37.1999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0925.34.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0927.57.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 0928.72.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 092.554.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0923.51.1999 26.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0935.87.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0907.25.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Gmobile 099690.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 09.24.07.1999 18.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 0925.72.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vietnamobile 0925.711.999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0979.24.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0928.47.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0928.53.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0974.77.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 093.17.4.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0908.801.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 093.25.7.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0937.551.999 42.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0927.511.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 0927.33.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0925.48.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0926.50.1999 11.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0921.20.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 09.31.08.1999 35.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0923.76.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0935.63.1999 26.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Gmobile 0996.04.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0907.48.1999 28.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0939.85.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0926.80.1999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0567.33.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0912.081.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Gmobile 0993.42.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0949.07.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 0978.42.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0933.58.1999 34.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 09.29.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0967.32.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0928.17.1999 20.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0938.061.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 090.676.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0918.43.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 093.1.80.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0907.42.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vietnamobile 0924.97.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0923.73.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0927.551.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0923.09.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 092.464.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0923.72.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0927.151.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0924.02.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0922.37.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0926.77.1999 19.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0918.571.999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0923.50.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0922.40.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0924.01.1999 21.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0928.35.1999 18.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 0923.84.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0941.07.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0906.03.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 09.24.05.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0924.741.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vietnamobile 0927.04.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0916.73.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0921.27.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0932.39.1999 44.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vietnamobile 0923.70.1999 14.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0973.051.999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0927.661.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0928.87.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 092.246.1999 17.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vietnamobile 0925.07.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0924.40.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Gmobile 0993.24.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0924.721.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0944.73.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0923.06.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0929.50.1999 15.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0918.171.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status