* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0924.52.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0924.571.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0923.741.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0924.501.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0924.69.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 0926.401.999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0928.341.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0928.741.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0924.531.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0938.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0937.481.999 15.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 093.854.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0937.541.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0945.47.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0938.431.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0933.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0931.451.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0938.471.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 090.670.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0937.501.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0907.04.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0931.481.999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0939.37.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0907.42.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0939.85.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0907.48.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0937.551.999 41.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0938.37.1999 41.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 090.130.1999 37.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 093.1.80.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0902.47.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0922.25.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0928.63.1999 19.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0929.52.1999 19.135.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0921.69.1999 22.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0929.26.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0927.17.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0921.18.1999 31.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0906.031.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0924.33.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 093.17.4.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0928.57.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0943.271.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 094.282.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0928.67.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0926.70.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0978.92.1999 49.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 09.23.04.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0924.83.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0926.80.1999 13.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0922.94.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0922.37.1999 15.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0924.96.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0906.73.1999 20.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0929.50.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0918.571.999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 097.864.1999 29.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0926.65.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 09.21.08.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0924.90.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0924.15.1999 14.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0922.54.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0974.77.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Gmobile 0993.42.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 092.996.1999 30.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0928.97.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0924.21.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0922.84.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 0924.49.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0927.30.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0928.75.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 0922.50.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vietnamobile 0925.34.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0941.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0927.04.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0923.70.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Gmobile 0995.10.1999 49.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0964.77.1999 34.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 092.589.1999 27.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0921.20.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 09.29.03.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 0923.76.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0944.73.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0926.93.1999 25.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0923.73.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 0923.78.1999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0918.65.1999 42.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 0922.76.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0924.29.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0924.40.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0924.43.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0928.73.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0936.35.1999 37.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0925.02.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0924.18.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 0922.40.1999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0924.93.1999 11.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0922.72.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0913.40.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0944.72.1999 14.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 092.337.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0928.72.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 0924.08.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0928.171.999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0916.73.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0977.54.1999 31.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0978.42.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0923.05.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vietnamobile 0925.42.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 092.148.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Gmobile 0993.24.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0921.27.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 0926.37.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0922.57.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0936.121.999 46.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0935.87.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0925.48.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0925.24.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0923.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0928.77.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 092.246.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0981.50.1999 43.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0922.53.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0917.68.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vietnamobile 0928.50.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 092.115.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0938.211.999 45.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0927.76.1999 19.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 0926.20.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0928.47.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 0921.17.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 0927.06.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0921.61.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0908.80.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0932.39.1999 43.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0979.04.1999 35.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0926.44.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0949.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 094.286.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0935.63.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0936.271.999 32.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 09.24.07.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0925.20.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0924.48.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0967.32.1999 37.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 09.24.05.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0907.701.999 35.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0928.711.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 0928.76.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0923.57.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Gmobile 0993.41.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0962.97.1999 35.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 09.31.08.1999 34.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0926.77.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0928.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 09.4953.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 0925.72.1999 10.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0567.88.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 090.676.1999 30.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0924.22.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0937.97.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0926.50.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0921.80.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vietnamobile 0921.14.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 097.448.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0923.72.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0924.76.1999 10.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 092.464.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 093.25.7.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0973.051.999 49.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status