* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 09.31.03.1999 44.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0935.87.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 09.29.07.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0906.03.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0973.051.999 44.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0948.911.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0974.77.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0907.04.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 093.17.4.1999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0949.07.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0931.481.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0967.32.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0942.86.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0907.25.1999 23.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0925.56.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 096.4.02.1999 39.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 0927.06.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 090.676.1999 30.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0943.271.999 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0921.96.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0927.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 093.25.7.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 092.339.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0923.35.1999 25.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0923.05.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0907.42.1999 25.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 09.27.07.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0912.081.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0925.02.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0932.39.1999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 09.31.08.1999 35.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0907.48.1999 27.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0979.24.1999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0979.84.1999 45.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0937.971.999 32.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0937.551.999 42.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 090.130.1999 37.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0906.73.1999 21.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0926.77.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0918.571.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0938.37.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0938.65.1999 28.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0928.57.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0939.85.1999 42.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0938.061.999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 0928.97.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0916.73.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0939.37.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0907.701.999 34.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 097.448.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0933.58.1999 34.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 093.1.80.1999 24.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 0924.01.1999 20.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 0918.171.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0978.42.1999 29.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0923.51.1999 27.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 092.1981.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0936.121.999 45.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0908.801.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0935.63.1999 26.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0918.43.1999 23.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0978.64.1999 28.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0966.73.1999 41.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status