* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0928.97.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0928.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0928.67.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0928.171.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0926.77.1999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 09.24.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 09.24.07.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 0928.711.999 20.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0938.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0924.01.1999 21.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0949.40.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0922.25.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0929.26.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0921.69.1999 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0928.63.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0921.18.1999 36.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0927.17.1999 28.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0929.52.1999 22.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0907.701.999 36.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0935.87.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 0943.271.999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Gmobile 0997.811.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0981.50.1999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0926.65.1999 25.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0936.271.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0964.77.1999 35.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0938.061.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0928.57.1999 20.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0917.68.1999 36.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0962.97.1999 38.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0926.93.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 090.676.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0913.40.1999 33.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 09.29.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 097.864.1999 31.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0908.80.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0973.051.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 094.286.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0978.42.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vietnamobile 0927.76.1999 20.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 09.31.08.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0974.77.1999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 0967.32.1999 38.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 0567.88.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0941.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0906.73.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 0918.65.1999 43.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0916.73.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0978.92.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0936.35.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0918.571.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0979.04.1999 40.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0937.551.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 093.25.7.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0921.61.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 092.996.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 097.448.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0936.121.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status