* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0968.151.999 73.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0935.011.999 53.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0909.501.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0968.47.1999 51.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0983.59.1999 78.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0911.02.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0908.811.999 98.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0912.081.999 63.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 096.567.1999 84.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 097.6611999 85.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 09.2512.1999 93.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0966.90.1999 59.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 09.2812.1999 94.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0979.101.999 87.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0901.311.999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0966.36.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 093.135.1999 56.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 09.7892.1999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0969.001.999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 098.152.1999 58.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0919.25.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 097.330.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0985.88.1999 94.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 096.198.1999 84.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0973.831.999 55.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0916.52.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 090.686.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0918.68.1999 89.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 09.1368.1999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0988.52.1999 71.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0962.36.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0987.731.999 55.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0975.22.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0967.191.999 72.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 093.686.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 096.389.1999 61.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 097.558.1999 56.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0909.96.1999 77.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0912.55.1999 77.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status