* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 05.28.07.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 0923.73.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 09.24.07.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 098.150.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 090.676.1999 31.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 09.46.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0971.35.1999 50.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0926.70.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0973.831.999 50.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0979.04.1999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0928.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 058.21.4.1999 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0922.59.1999 31.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0928.22.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0586.211.999 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 09.2345.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0901.311.999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0973.85.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 05.22.03.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0924.76.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0928.97.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0928.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0922.84.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0928.47.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 09.21.08.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 096.567.1999 65.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0928.50.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 097.448.1999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0975.22.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Gmobile 0997.811.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 05.28.03.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0938.061.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0949.07.1999 22.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0928.75.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0933.58.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Gmobile 0993.41.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0988.22.1999 145.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0983.59.1999 77.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Gmobile 0995.10.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 090.686.1999 67.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0918.68.1999 88.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0988.56.1999 68.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 0979.101.999 94.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0968.47.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0978.42.1999 39.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0922.54.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0973.92.1999 51.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 05.22.05.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 097.6611999 76.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0916.52.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0924.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0928.67.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0989.31.1999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0923.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0967.191999 55.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0927.30.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0924.83.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0928.72.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0924.49.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0965.93.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0988.691999 104.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0925.47.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0923.78.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0924.171.999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 05.23.07.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0981.52.1999 64.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Gmobile 099690.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 09.21.07.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0913.40.1999 33.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0934.181.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0961.59.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0903.88.1999 102.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 093.789.1999 65.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0926.44.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 096.389.1999 64.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0922.76.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0922.57.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 094.282.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 0921.80.1999 15.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0929.50.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 05.28.01.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0986.131.999 145.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vietnamobile 0924.21.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0984.131.999 41.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0918.43.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0977.54.1999 37.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0921.24.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 092.338.1999 28.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 092.335.1999 25.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 097.330.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0935.87.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 05.22.08.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0942.65.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 098.468.1999 59.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0922.50.1999 15.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 092.246.1999 17.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 093.17.4.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0928.57.1999 20.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0944.72.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0936.35.1999 37.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 05.28.06.1999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0988.52.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0926.80.1999 13.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0966.90.1999 51.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 09.4953.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Viettel 0988.29.1999 111.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0924.93.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0949.62.1999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0925.72.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0966.36.1999 67.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0928.71.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.17.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0911.02.1999 68.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 093.13.5.1999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 0928.76.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0924.15.1999 15.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0924.43.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0928.70.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 0925.02.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0932.39.1999 44.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0926.93.1999 25.700.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status