* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0938.27.11.99 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0937.24.11.99 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0931.15.11.99 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0937.08.07.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0933.14.04.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0937.040.799 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0931.23.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0937.280.399 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0933.100.699 2.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0931.200.899 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0937.19.04.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0937.24.12.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0931.24.05.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0937.30.12.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0931.260.599 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0908.250.599 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0931.210.599 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0903.14.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0938.03.01.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0931.290.299 2.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0932.15.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0903.15.08.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0931.250.599 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0931.250.199 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0931.16.08.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0934.060.899 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0931.260.299 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0937.29.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0931.270.799 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0933.16.05.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0937.310.699 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0937.200.299 9.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0937.22.06.99 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0909.26.01.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0926.100.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0931.250.799 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0934.16.08.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0931.280.399 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0931.200.499 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0937.04.03.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0931.260.399 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0937.29.05.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0938.05.01.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0932.01.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0931.250.499 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0931.24.12.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0931.260.199 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0937.27.07.99 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0931.250.399 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0937.21.08.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0937.53.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0937.100.699 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0933.27.08.99 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0933.06.12.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0931.280.699 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0937.16.03.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0931.23.05.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0931.251.099 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0931.290.699 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0908.300.299 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0931.24.01.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0931.29.10.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0931.23.04.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0937.020.799 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0937.22.04.99 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0931.250.899 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0932.13.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0931.250.699 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0931.270.699 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0933.25.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0937.22.01.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0933.25.01.99 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0903.16.05.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0937.17.03.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0931.24.06.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0933.310.299 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0937.27.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0931.24.04.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0931.280.599 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0931.26.08.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0937.21.06.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0937.17.01.99 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0937.021.099 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0931.250.299 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0937.14.07.99 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0931.24.08.99 1.137.500 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0938.22.01.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0931.280.499 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0968.20.05.99 3.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0961.20.05.99 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0964.16.12.99 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0916.02.01.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 0911.26.07.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0911.190.199 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0916.02.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0911.26.08.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0941.26.12.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0915.300.399 11.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0911.26.10.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0941.26.07.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0911.26.12.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0941.26.08.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0913.200.299 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0941.26.10.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0912.311.299 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0916.27.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0919.23.05.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0919.21.07.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0916.30.12.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0919.26.02.99 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0912.09.06.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0913.07.12.99 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0919.22.06.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0919.25.07.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0919.26.05.99 1.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0919.27.05.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0913.07.06.99 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0913.06.02.99 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0919.13.05.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0912.05.03.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0912.01.03.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0919.21.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0913.01.03.99 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0914.29.12.99 2.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 0914.01.03.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0914.20.05.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0948.29.03.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0911.29.01.99 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0914.01.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0947.12.03.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0914.03.02.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0915.06.03.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0917.31.01.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0919.28.05.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0941.15.05.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0915.08.05.99 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0949.240.199 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 0919.09.04.99 2.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0944.03.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 094715.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0941.170.899 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0945.02.05.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0943.17.01.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0917.28.03.99 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0914.29.01.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0947.180.899 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0943.22.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0945.21.08.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0941.17.03.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0916.05.04.99 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0917.08.10.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0941.170.199 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0918.09.06.99 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0911.06.06.99 3.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0946.26.02.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0913.31.06.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 0943.19.05.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0943.14.12.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0943.16.06.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0946.30.07.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0942.17.05.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0917.23.10.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0946.24.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0944.01.08.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0947.08.01.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0942.26.06.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0918.09.04.99 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0915.13.06.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0919.18.10.99 3.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0914.30.10.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0911.09.04.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0947.19.12.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0917.18.01.99 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0913.04.06.99 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0915.22.05.99 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0914.04.05.99 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0919.21.04.99 2.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0945.10.02.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0912.20.12.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vinaphone 0943.24.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0919.16.04.99 2.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0945.18.03.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vinaphone 0917.17.04.99 2.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vinaphone 0917.27.06.99 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vinaphone 0942.04.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0949.16.12.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status