* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0977.54.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 0923.57.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 05.28.06.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0939.53.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0924.21.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0965.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0567.33.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0909.96.1999 88.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0936.35.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0924.171.999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0921.14.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0567.58.1999 8.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0929.50.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0924.18.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0944.72.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 097.558.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 0928.50.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vietnamobile 0926.70.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 094.28.3.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0974.77.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0924.93.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0922.76.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0922.54.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0988.211.999 140.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0965.93.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 097.448.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0966.90.1999 55.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 0586.211.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 05.23.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0988.29.1999 112.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0924.22.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0973.831.999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0928.75.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0913.40.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0916.52.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 09.2812.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0928.70.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Gmobile 0993.24.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0916.73.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 05.23.04.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0922.57.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 092.246.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0922.53.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0966.36.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0983.59.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0925.47.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 092.335.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0928.94.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0925.34.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 09.2345.1999 58.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 09.23.04.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0924.90.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0988.22.1999 146.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 05.22.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0973.051.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0925.48.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0925.72.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Gmobile 0993.201.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0978.92.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0911.02.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0901.311.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0924.83.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 090.676.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 05.28.04.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0927.30.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0928.71.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 093.789.1999 63.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0928.87.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 092.464.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 058.545.1999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0918.43.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 097.886.1999 69.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0918.65.1999 41.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 093.13.5.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 05.28.01.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0928.76.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vietnamobile 05.22.04.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 0922.50.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 094.662.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0923.73.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0967.32.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0923.94.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0928.97.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0918.68.1999 89.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0978.42.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 05.22.03.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0923.78.1999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0928.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0926.93.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0924.43.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0924.49.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0988.691999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0922.84.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 05.22.08.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0939.121.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0926.44.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0928.17.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 0585.43.1999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0928.72.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0981.52.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Gmobile 0993.41.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0928.47.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 0585.34.1999 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 05.23.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0924.96.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 0979.04.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0971.22.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 05.28.03.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 0988.52.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 05.22.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0903.79.1999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Gmobile 0993.42.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0979.101.999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status