* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0919.96.1999 160.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0989.31.1999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0903.79.1999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0905.191999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0988.22.1999 146.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0988.211.999 140.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0909.89.1999 120.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0903.88.1999 112.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0988.29.1999 112.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0908.81.1999 110.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0988.691999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 09.2512.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 09.2812.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0981.811.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0979.101.999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 09.1268.1999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0918.68.1999 89.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0909.96.1999 88.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 096.198.1999 84.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 097.6611999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0988.52.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0983.59.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 097.886.1999 69.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0911.02.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 090.686.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0966.36.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 091.393.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 096.567.1999 66.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 09.1982.1999 66.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0981.52.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 096.389.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 093.789.1999 63.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0967.191999 62.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 097.558.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0935.011.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0909.501.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0939.121.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 098.468.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0971.22.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 09.2345.1999 58.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0966.90.1999 55.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0938.37.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0916.52.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0968.47.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Gmobile 0995.10.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0973.831.999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0916.33.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0965.93.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0938.211.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 097.330.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0933.69.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0978.92.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0936.121.999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0901.311.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0922.25.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0974.77.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0932.39.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0937.551.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 093.13.5.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 092.2021.999 43.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0973.051.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0938.921.999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0918.65.1999 41.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0967.32.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0962.97.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 098.150.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0978.42.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 09.31.08.1999 39.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 094.286.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0907.15.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0977.54.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0936.35.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0917.81.1999 37.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0965.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 09.28.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0935.87.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 090.676.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0913.40.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0938.061.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0921.18.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0979.04.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 097.448.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0916.73.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 092.996.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0925.02.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 094.282.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 094.28.3.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 09.04.02.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vietnamobile 092.338.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 094.662.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0923.51.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0926.93.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0936.271.999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0932.76.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 092.335.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0934.48.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 09.46.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 092.592.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 09.29.03.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 09.29.04.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vietnamobile 09.29.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 09.29.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 09.21.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 09.27.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vietnamobile 09.21.08.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0941.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0918.43.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0939.53.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 0928.57.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 092.337.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Gmobile 0997.811.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 0949.62.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0928.97.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0928.71.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0926.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0928.17.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0928.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 092.246.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 09.24.07.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 09.24.05.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0931.451.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0928.741.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0923.46.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0944.72.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0922.37.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0923.50.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 0923.70.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0923.72.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0923.76.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 0924.29.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0924.22.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0924.15.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0924.18.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status