* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 096.81.81.999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0968.151.999 73.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 096.4.02.1999 42.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0968.47.1999 51.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0983.59.1999 78.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0961.59.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0968.35.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0978.42.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 0974.77.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0988.211.999 131.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0962.36.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0966.36.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0988.52.1999 71.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 097.330.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0962.97.1999 36.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 096.198.1999 84.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 097.6611999 85.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0963.991.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0975.22.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 096.567.1999 84.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0966.73.1999 42.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0973.831.999 55.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0977.54.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0988.691999 103.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0967.32.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 09.7892.1999 54.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 096.557.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0988.22.1999 136.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0979.101.999 87.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0966.90.1999 59.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 098.152.1999 58.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0969.001.999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0987.731.999 55.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0967.191.999 72.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 096.389.1999 61.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0965.08.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0973.051.999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 097.448.1999 32.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0964.77.1999 34.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 097.558.1999 56.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0985.88.1999 94.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status