* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0917.19.03.99 2.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0919.24.08.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0941.17.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vinaphone 0943.22.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vinaphone 0916.21.05.99 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0913.31.06.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0912.04.08.99 3.420.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0911.05.08.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0914.24.02.99 2.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0946.17.06.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0918.25.04.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0917.20.01.99 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0911.06.05.99 2.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0949.16.12.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0911.29.01.99 3.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0946.23.07.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0917.24.04.99 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0918.29.08.99 3.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0913.04.06.99 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0916.14.01.99 2.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0917.18.01.99 2.470.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0911.14.03.99 2.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0915.22.05.99 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0948.16.06.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0943.19.05.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0944.01.08.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0943.22.04.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0945.27.12.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0945.18.03.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0915.13.06.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0943.17.01.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0918.09.04.99 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0911.09.04.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0915.06.03.99 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0914.17.04.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0911.17.05.99 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0919.09.04.99 2.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0947.12.03.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0917.31.01.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0918.09.06.99 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0914.30.10.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 094715.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0919.16.04.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0941.15.05.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0942.14.06.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0917.260.899 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0975.181.299 5.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0986.200.599 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0983.090.399 7.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0989.12.10.99 4.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0979.01.01.99 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0978.161.299 7.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0989.150.399 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0979.191.299 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 098.3030.899 7.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0982.090.399 7.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0988.06.07.99 4.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0986.17.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0981.300.399 4.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0981.040.599 3.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0943.29.1199 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0913.200.599 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 0941.04.1199 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0943.08.08.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0946.06.06.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0919.290.299 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0941.30.03.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0941.27.1199 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0941.25.1199 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0942.28.1199 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0945.23.1199 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0942.13.1199 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 09160608.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0941.09.02.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0942.14.01.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0947.23.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0906.14.05.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0947.190499 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0932.27.10.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0943.260899 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0941.181.099 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0941.131.299 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0931.01.05.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0931.03.02.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0901.03.02.99 2.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0901.07.02.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0901.22.08.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0939.26.10.99 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0931.0.11199 5.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0907.15.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0907.19.06.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0907.12.03.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0901.27.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0901.21.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0901.27.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0907.21.07.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0939.27.05.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0931.06.01.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0931.04.02.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0931.06.10.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0939.17.04.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0901.27.03.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0901.05.06.99 2.760.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0931.03.05.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0939.12.06.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0931.08.06.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0907.29.06.99 2.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0931.03.06.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0931.06.05.99 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0931.05.01.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0901.02.06.99 2.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0939.12.10.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0931.07.03.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0939.16.08.99 2.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0907.23.01.99 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0931.02.06.99 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0907.28.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0901.08.06.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0931.05.06.99 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0907.29.03.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0931.08.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0939.23.01.99 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0939.12.02.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0901.04.1199 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0901.08.04.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0939.04.03.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0901.21.03.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0939.22.03.99 2.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0901.28.07.99 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0931.06.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0907.27.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0931.07.02.99 1.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0939.15.02.99 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0907.06.01.99 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0907.21.03.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0901.21.01.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0907.06.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0931.06.1199 5.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0907.03.06.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0931.09.1199 5.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0931.01.07.99 1.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0907.02.06.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0931.06.03.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0939.22.06.99 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0931.05.02.99 2.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0931.09.02.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0901.05.1199 5.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0931.080.799 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0901.27.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0907.16.08.99 2.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0931.05.1199 5.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0939.05.10.99 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0901.030.699 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0901.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0907.29.05.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0939.26.08.99 2.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0938.11.06.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0939.15.04.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0907.22.04.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0931.06.12.99 1.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0922.17.08.99 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0948.24.02.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 0922.090.999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0967.06.02.99 2.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0945.47.1999 19.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0986.171.299 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0973.13.07.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 0912.31.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0918.14.06.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0976.03.04.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 098.468.1999 56.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0562.50.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0922.06.08.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0906.27.07.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0964.17.08.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0916.27.02.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0901.31.06.99 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0916.29.07.99 2.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0962.150.699 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0931.170899 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vietnamobile 0924.30.05.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0985.190.599 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0949.19.05.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vietnamobile 0582.30.11.99 1.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0906.23.04.99 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0906.24.03.99 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vietnamobile 0929.07.06.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 0925.02.08.99 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 0972.20.03.99 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0965.31.10.99 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0941.27.03.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0973.33.1999 114.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 0925.08.03.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 058.272.1999 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vinaphone 0917.13.07.99 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0902.11.02.99 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Vietnamobile 0528.42.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0967.29.05.99 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0922.07.10.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status