* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0966.12.06.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0939.08.06.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0911.29.07.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0901.29.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0933.02.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0942.15.05.99 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0562.50.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0974.27.10.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0942.04.12.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0941.27.02.99 1.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0981.090.999 106.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0977.14.06.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0928.13.05.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0936.21.05.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0562.14.09.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0916.24.10.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0918.15.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0923.09.07.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0964.22.10.99 2.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0923.29.07.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0919.25.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0933.16.08.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0906.23.08.99 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0941.24.07.99 600.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0945.28.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0528.11.09.99 6.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0942.12.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0942.07.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0966.08.05.99 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0943.15.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0935.06.12.99 1.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0913.18.08.99 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0948.19.02.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0916.17.04.99 1.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0944.13.05.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 0923.09.06.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0928.08.05.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0935.27.08.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0975.13.08.99 3.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0528.16.09.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0948.02.06.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0917.12.04.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0943.27.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0528.70.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0585.54.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0568.300.299 595.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0976.21.03.99 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0929.05.07.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0977.200.399 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0917.26.05.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 0913.07.02.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 0948.16.03.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0929.05.08.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0961.15.05.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0902.47.1999 21.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0906.030.199 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0923.29.06.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0523.10.09.99 6.260.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0943.05.01.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0928.20.01.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 0943.09.08.99 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0941.31.08.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0971.24.05.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0968.23.1299 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0968.16.06.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0926.18.05.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0906.26.04.99 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0922.15.10.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0966.18.08.99 7.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 0975.19.06.99 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0967.07.08.99 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0929.31.06.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0565.23.09.99 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0941.11.08.99 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0923.11.08.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0906.21.03.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0971.20.07.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0587.47.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0919.14.05.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0926.27.03.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0945.17.01.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0983.18.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0973.28.06.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 0945.27.03.99 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0932.24.01.99 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 0929.07.01.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0918.03.08.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Gmobile 099690.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 09.1318.1199 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0934.16.10.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0969.14.06.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0943.21.05.99 799.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0585.07.07.99 960.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0582.73.1999 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 0943.1902.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0928.63.1999 25.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 0917.18.03.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0587.210.999 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0914.311.999 34.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 05.28.06.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 0948.31.05.99 1.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0901.190.399 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0931.29.04.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vietnamobile 0569.94.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0989.24.06.99 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0979.15.03.99 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0932.31.01.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0928.31.05.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0941.14.04.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0965.11.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vietnamobile 0923.16.06.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0945.21.03.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0985.09.03.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 096.1100.899 4.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0932.21.05.99 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0917.29.04.99 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 0967.08.01.99 2.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0921.19.05.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0977.18.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0921.140.999 10.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0935.27.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0922.10.10.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0905.17.05.99 1.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0937.29.10.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0582.3.111.99 1.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0928.07.07.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0947.15.10.99 890.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0935.02.04.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0928.05.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vietnamobile 0568.08.10.99 595.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 0964.090.299 4.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0902.11.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0917.22.07.99 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0922.24.03.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0934.26.02.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0568.41.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0917.06.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 0921.0604.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0916.23.05.99 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vietnamobile 0922.25.06.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vietnamobile 0927.57.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0904.14.02.99 1.242.500 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0945.02.04.99 870.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0965.14.03.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0944.26.07.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Viettel 0967.15.06.99 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0941.21.02.99 1.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0916.30.10.99 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0973.27.05.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0917.28.07.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0931.16.12.99 1.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0937.09.01.99 2.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0923.51.1999 27.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0906.25.04.99 1.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 0971.080.599 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0568.47.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vietnamobile 0569.45.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 0962.06.04.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0967.02.10.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0912.29.03.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0948.07.10.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 091.222.06.99 4.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0945.27.03.99 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0936.24.07.99 1.242.500 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0938.31.07.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 0562.84.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0975.09.04.99 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0963.25.07.99 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vietnamobile 0922.18.04.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vietnamobile 0922.31.03.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0977.12.01.99 2.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vietnamobile 0925.04.01.99 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0904.020.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0939.24.08.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0975.12.05.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0975.28.08.99 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vietnamobile 0528.24.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0911.25.03.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0925.19.10.99 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vietnamobile 0926.01.05.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0903.090.199 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 0917.19.04.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vinaphone 0911.27.10.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0949.02.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 0971.05.06.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 0568.03.09.99 7.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0938.25.10.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vinaphone 0942.13.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0916.27.05.99 2.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0908.11.04.99 3.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0945.26.12.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vinaphone 0948.09.05.99 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vietnamobile 0528.64.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Viettel 0968.17.08.99 3.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Vietnamobile 0929.21.08.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 09323.1.04.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0922.05.10.99 960.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0986.21.04.99 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status