* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0965.07.08.99 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0911.18.03.99 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 0922.27.08.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 093.21.21.099 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0928.17.08.99 1.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0905.31.01.99 1.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0969.14.03.99 3.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0972.30.05.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 0925.16.06.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0925.14.07.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0979.16.05.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0969.25.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0982.12.10.99 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0931.14.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0933.260199 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0941.05.05.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0981.04.02.99 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0922.07.06.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0987.28.02.99 4.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0918.26.07.99 2.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0966.23.03.99 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0922.59.1999 31.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0917.24.03.99 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0942.27.02.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0915.28.12.99 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0935.25.01.99 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vietnamobile 0924.27.02.99 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0928.25.06.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vietnamobile 0565.24.1999 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vietnamobile 0926.13.07.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0971.21.05.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 0975.24.08.99 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0911.04.01.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 0978.040.699 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0916.17.04.99 1.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0981.06.12.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0962.110799 4.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0926.02.07.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0922.05.10.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0911.04.05.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0901.29.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0925.24.01.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0927.05.03.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0935.15.02.99 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0937.09.04.99 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0915.26.10.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0985.01.03.99 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0949.16.05.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0941.27.01.99 1.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0922.11.03.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0925.04.07.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0923.23.01.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0972.25.02.99 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0522.05.07.99 790.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 0946.25.02.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 0918.57.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0925.04.10.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0962.09.04.99 3.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0931.12.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0971.20.03.99 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0913.21.04.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0974.05.03.99 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Gmobile 0993.201.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0569.06.08.99 560.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0967.29.06.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0983.25.01.99 4.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0929.06.08.99 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0967.08.03.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0588.14.09.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0967.15.01.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0929.23.03.99 630.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 0945.17.01.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0948.14.02.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 0988.07.04.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0928.28.03.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0967.27.03.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0929.24.03.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 0975.200.999 44.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0948.04.10.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0917.22.02.99 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0905.07.03.99 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0965.31.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 0966.15.04.99 2.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0922.14.12.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0937.22.03.99 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 0973.30.09.99 86.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0975.04.10.99 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0978.11.04.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0948.10.06.99 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vietnamobile 0927.28.05.99 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0943.2702.99 800.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0969.07.04.99 4.540.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0916.21.08.99 2.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0975.29.01.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0925.531.999 5.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0965.13.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0934.85.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0942.22.05.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0943.16.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 0962.04.12.99 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0949.03.02.99 1.120.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0931.150899 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0963.16.04.99 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 0945.27.03.99 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0564.91.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0932.010.599 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0971.13.12.99 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0911.23.04.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0978.14.05.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0901.17.06.99 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0983.120.199 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0966.03.03.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 0911.12.07.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 0583.24.09.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 092.554.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0924.451.999 13.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0562.13.09.99 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0971.01.05.99 2.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0946.21.06.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 090.686.1999 79.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Viettel 0967.19.04.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0967.28.07.99 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0938.020.699 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 0917.07.01.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0927.06.07.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0922.09.04.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Viettel 0978.23.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vietnamobile 0922.23.06.99 1.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0918.29.03.99 1.347.500 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0915.03.11.99 4.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0902.26.07.99 1.530.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0901.25.06.99 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0973.23.04.99 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0582.26.07.99 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0942.04.08.99 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vietnamobile 0927.511.999 16.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0916.12.06.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 0971.26.03.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0947.24.05.99 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0917.16.08.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0961.29.04.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0928.19.08.99 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vietnamobile 0928.01.12.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0568.30.03.99 595.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 0941.17.02.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Viettel 0979.04.1999 41.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0923.11.08.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Gmobile 0993.42.1999 8.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0916.20.06.99 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0935.25.04.99 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0989.15.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 0961.27.04.99 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0962.30.01.99 5.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0916.28.04.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0933.06.08.99 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0973.08.03.99 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0966.050.999 59.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0939.37.1999 42.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0911.27.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 0922.08.02.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0964.17.02.99 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0924.23.1999 7.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0985.13.05.99 5.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vietnamobile 0923.06.10.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0971.23.03.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0969.18.04.99 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0931.18.07.99 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0926.77.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0983.09.12.99 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0934.090799 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0981.22.01.99 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0913.15.06.99 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0926.22.08.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0963.30.12.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0966.300.199 6.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0931.22.07.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0983.06.12.99 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0933.05.08.99 2.825.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0915.060.299 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Vinaphone 0917.26.05.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 0938.471.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0965.17.07.99 3.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0938.080.299 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Vinaphone 0911.27.07.99 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0923.21.04.99 1.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0908.28.06.99 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0901.14.01.99 1.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0901.25.08.99 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 0973.27.03.99 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0967.24.03.99 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 0967.18.03.99 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0923.17.07.99 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 0968.08.03.99 4.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Viettel 0961.17.03.99 2.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0587.46.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0986.23.07.99 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Viettel 0962.13.05.99 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 0925.06.12.99 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vinaphone 0941.16.05.99 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status