* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0563.15.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Gmobile 0593.20.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0563.23.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Gmobile 0593.27.09.99 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Gmobile 0593.24.1999 6.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Gmobile 0593.21.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Gmobile 0593.24.09.99 6.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Gmobile 0593.23.09.99 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Gmobile 0593.23.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Gmobile 0593.22.09.99 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Gmobile 0593.25.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0563.18.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0587.89.1999 6.369.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0563.13.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0587.99.1999 7.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0563.16.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0563.26.09.99 5.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Gmobile 0593.26.09.99 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 0522.33.1999 7.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Gmobile 0593.25.09.99 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0567.33.1999 9.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Gmobile 0593.26.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Gmobile 0593.27.1999 7.150.000 Sim năm sinh Mua ngay