* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0567.33.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vietnamobile 05.23.03.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vietnamobile 05.23.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Vietnamobile 05.22.06.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 058.21.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0528.16.1999 3.620.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 05.23.04.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Gmobile 0593.26.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vietnamobile 05.23.07.1999 3.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 05.22.09.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0569.13.1999 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 05.23.10.1999 3.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Gmobile 0593.27.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 05.28.06.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 05.28.05.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 05.22.04.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0585.34.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 05.22.08.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 05.28.04.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0564.91.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0564.98.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vietnamobile 0585.43.1999 2.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vietnamobile 05.28.03.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Gmobile 0593.24.1999 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 05.22.05.1999 3.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vietnamobile 0587.211.999 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Gmobile 0593.23.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Gmobile 0593.25.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Gmobile 0593.21.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Gmobile 0593.20.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vietnamobile 05.28.07.1999 3.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vietnamobile 058.545.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vietnamobile 0587.42.1999 2.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vietnamobile 058.272.1999 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vietnamobile 05.28.01.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vietnamobile 058.224.1999 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 05.22.03.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 05.22.07.1999 3.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0585.44.1999 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0564.01.1999 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0587.99.1999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0568.21.1999 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 0587.41.1999 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0567.21.1999 4.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0522.33.1999 7.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0586.52.1999 2.370.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0589.86.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0587.71.1999 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0522.681.999 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0523.191.999 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0528.79.1999 8.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status