* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0787.88.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0788.911.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0778.1.5.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0778.101.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0786.96.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0777.8.2.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0782.88.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 0777.8.5.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0768.8.3.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0793.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 07888.6.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0795.96.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 07888.5.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0793.98.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0767.91.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0786.8.3.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0778.161.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0775.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 0765.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0778.171.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0793.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0796.97.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0793.92.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0795.91.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0706.6.8.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0779.8.6.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0799.511.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0766.8.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0795.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 07.8383.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 070.6611.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0795.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0796.95.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0776.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0706.911.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0782.8.9.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0763.881.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0795.93.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0799.53.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 070.678.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0796.8.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0766.91.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0706.811.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0793.97.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0796.911.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0396.521.999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0708.91.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0338.57.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0778.91.1999 10.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0336.92.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0352.64.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0789.33.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0389.33.1999 17.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0389.011.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0389.77.1999 16.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0392.411.999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0375.09.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0364.18.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0392.37.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0389.17.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0389.131.999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0392.15.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0334.86.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0389.311.999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0334.09.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 07.07.011.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0767.191.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 037.23.6.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 035.7.08.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0766.69.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0796.78.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0333.52.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0799.71.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0707.79.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 039.662.1999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0349.75.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0344.67.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0349.71.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 034.980.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 0344.171.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 079.238.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0395.56.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0702.44.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0779.31.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0794.77.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0704.14.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0788.41.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0702.24.1999 16.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0348.02.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0799.25.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0794.44.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0765.69.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0767.381.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0797.521.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0797.361.999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0707.301.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0797.801.999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0707.801.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0797.861.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0705.161999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0768.39.1999 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0793.5.2.1999 15.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0368.97.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0796.42.1999 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 078.5.04.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0395.44.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0334.881.999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0703.911.999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0767.591999 10.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 079.24.9.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0779.93.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 076.4.10.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0784.551.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0385.89.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0769.5.6.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0357.76.1999 10.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0797.661.999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 07.72.76.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0362.911.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 0343.63.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0707.55.1999 18.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 076.858.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0706.07.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0368.70.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0777.481.999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 077.8.09.19.99 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 0335.3.4.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0796.12.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 038.25.4.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0346.881.999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 038.992.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 07.07.06.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0782.13.1999 10.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 076.966.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0769.5.4.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0347.881.999 13.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 079.975.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0774.531.999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0777.561.999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0796.7.4.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 0349.601999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0707.97.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0793.6.7.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0763.5.4.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 079.978.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0343.881.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0778.7.3.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0784.89.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 0344.09.1999 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 07.07.04.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 078878.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 076.333.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 0364.3.2.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0703.55.1999 11.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0394.03.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0765.141.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0332.47.1999 13.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0335.00.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0782.711.999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 078.368.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0795.8.4.1999 10.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 07.72.70.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0776.191999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0394.66.1999 16.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0364.3.1.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0702.991.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0797.151.999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 077.2.05.1999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 07.07.05.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0325.02.1999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0359.511.999 15.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0778.981.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0793.5.3.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Viettel 0364.85.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0796.5.9.1999 14.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0786.77.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 036.223.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0795.1.4.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 076.6.07.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0376.00.1999 14.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 035.210.1999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 076.27.9.1999 10.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 033997.1999 13.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0333.64.1999 10.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 035.24.9.1999 12.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 0363.511.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 0364.6.7.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0764.991.999 11.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0773.96.1999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 07.07.08.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 0776.291.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0789.941.999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0766.33.1999 19.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0797.95.1999 15.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0762.151.999 10.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 07.07.02.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0776.911.999 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0793.4.4.1999 11.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0363.26.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0703.371.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status