* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 09.31.03.1999 44.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0985.83.1999 69.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vietnamobile 0924.51.1999 27.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0968.151.999 72.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0924.52.1999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 09.1982.1999 65.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 097.107.1999 39.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vietnamobile 0924.69.1999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 0928.341.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0979.75.1999 74.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0926.401.999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 0923.741.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0924.571.999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 0983.67.1999 43.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0924.531.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vietnamobile 09.24.06.1.999 32.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0928.741.999 16.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vietnamobile 0924.501.999 13.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 093.854.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 090.670.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0938.471.999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0938.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0945.47.1999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0933.461.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0938.431.999 19.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0931.481.999 29.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0907.04.1999 26.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0907.42.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0939.37.1999 40.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0907.48.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0939.85.1999 40.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0937.551.999 41.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0935.011.999 54.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0909.501.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0938.37.1999 41.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 093.1.80.1999 24.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 090.130.1999 37.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0902.47.1999 19.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0968.47.1999 51.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0921.18.1999 31.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 0927.17.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0921.69.1999 22.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0928.63.1999 19.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0922.25.1999 47.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0929.26.1999 29.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0929.52.1999 19.135.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0928.711.999 18.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0918.65.1999 42.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0924.21.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 09.2812.1999 95.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 09.29.06.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0921.61.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0924.29.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0925.48.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0924.93.1999 11.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0963.991.999 149.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0922.76.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0937.97.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0961.141.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0917.68.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0903.79.1999 142.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 0923.78.1999 14.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 096.567.1999 81.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0933.02.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 0918.571.999 30.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0922.72.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0925.34.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0908.80.1999 22.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0979.101.999 86.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0926.93.1999 25.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0909.96.1999 88.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0922.54.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0935.63.1999 24.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 0927.76.1999 19.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 0928.75.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0926.50.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 09.29.08.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Gmobile 0993.42.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0941.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 0928.77.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0982.89.1999 99.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0922.40.1999 12.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 09.24.07.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 0973.831.999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Gmobile 0993.41.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 090.676.1999 30.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0973.33.1999 110.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0925.20.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vietnamobile 0925.24.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vietnamobile 09.24.05.1999 17.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vietnamobile 0928.50.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vietnamobile 0928.47.1999 11.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vietnamobile 0922.50.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 09.4953.1999 17.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Gmobile 0995.10.1999 49.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vietnamobile 09.29.03.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vietnamobile 0926.70.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 092.592.1999 24.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 091.393.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0978.42.1999 29.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vietnamobile 0928.72.1999 12.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0921.27.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Viettel 097.864.1999 29.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0927.06.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0922.57.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0929.50.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0924.15.1999 14.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 09.29.04.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0988.211.999 138.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0926.80.1999 13.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0935.87.1999 31.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 092.115.1999 27.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 093.17.4.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0928.94.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0924.22.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 0924.96.1999 12.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0903.88.1999 101.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vietnamobile 0925.47.1999 9.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 094.282.1999 29.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vietnamobile 0921.80.1999 15.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0967.32.1999 37.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vietnamobile 0926.44.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 0988.22.1999 144.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 0967.191.999 68.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 0966.90.1999 53.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vietnamobile 09.29.05.1999 24.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vietnamobile 0923.50.1999 18.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0936.121.999 46.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0913.40.1999 32.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vietnamobile 0921.17.1999 17.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0977.95.1999 63.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vietnamobile 0922.59.1999 31.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vietnamobile 0921.14.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vietnamobile 0928.401.999 7.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0943.271.999 21.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0922.94.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 0923.72.1999 15.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0985.88.1999 99.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vietnamobile 092.996.1999 30.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vietnamobile 0921.20.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0988.691999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 093.25.7.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vietnamobile 0923.70.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0906.73.1999 20.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0922.37.1999 15.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0942.65.1999 18.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0906.031.999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 097.558.1999 58.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 097.448.1999 30.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0924.08.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 094.286.1999 35.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vietnamobile 092.464.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0924.43.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 097.126.1999 54.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0949.07.1999 22.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vietnamobile 0924.49.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0979.04.1999 35.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0978.92.1999 49.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vietnamobile 0923.57.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vietnamobile 092.246.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0972.58.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vietnamobile 0922.53.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vietnamobile 0925.02.1999 26.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Gmobile 0993.24.1999 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0944.72.1999 14.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vietnamobile 0926.37.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0973.051.999 49.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0965.93.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0926.77.1999 19.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 096.198.1999 77.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0923.76.1999 17.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0908.81.1999 99.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vietnamobile 0924.48.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 092.148.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0944.73.1999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Vietnamobile 0924.171.999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 097.396.1999 51.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0905.191999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Vietnamobile 0927.30.1999 12.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0977.54.1999 31.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0973.92.1999 47.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0925.42.1999 14.100.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status