* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 091.393.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Vietnamobile 0924.501.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 09.1982.1999 66.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vietnamobile 0924.51.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0926.401.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vietnamobile 0928.741.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0983.67.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vietnamobile 0924.52.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0923.741.999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vietnamobile 09.24.06.1.999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vietnamobile 0924.69.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0928.341.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0924.531.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 097.107.1999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vietnamobile 0924.571.999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0931.481.999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0907.04.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0937.501.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0937.541.999 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0945.47.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0938.431.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0938.461.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0931.451.999 18.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 093.854.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0938.471.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0933.461.999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0907.48.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0939.37.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0907.42.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0939.85.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vietnamobile 0922.84.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vietnamobile 0926.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vietnamobile 0923.94.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0921.27.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vietnamobile 0924.15.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vietnamobile 0928.70.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vietnamobile 09.24.07.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vietnamobile 0923.78.1999 14.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0928.94.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vietnamobile 0922.72.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vietnamobile 0926.44.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vietnamobile 092.246.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vietnamobile 0926.37.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vietnamobile 0925.24.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vietnamobile 0922.94.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vietnamobile 0924.29.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vietnamobile 0924.43.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0924.18.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vietnamobile 0928.17.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0925.34.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vietnamobile 0926.70.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0928.47.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vietnamobile 0922.53.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vietnamobile 0925.47.1999 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vietnamobile 0925.48.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vietnamobile 0922.57.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vietnamobile 0924.76.1999 11.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vietnamobile 0925.42.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vietnamobile 0928.73.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vietnamobile 0921.14.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vietnamobile 0922.76.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vietnamobile 0928.71.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vietnamobile 0922.54.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vietnamobile 0928.75.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vietnamobile 09.24.05.1999 18.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vietnamobile 0924.33.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vietnamobile 0926.50.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vietnamobile 0924.83.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vietnamobile 0924.48.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vietnamobile 0924.49.1999 11.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vietnamobile 0924.90.1999 12.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vietnamobile 0925.20.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vietnamobile 0924.93.1999 12.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vietnamobile 0928.77.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vietnamobile 0924.171.999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vietnamobile 0928.76.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vietnamobile 0928.50.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vietnamobile 0923.57.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vietnamobile 0928.87.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vietnamobile 092.464.1999 11.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vietnamobile 0923.73.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vietnamobile 0928.67.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vietnamobile 0924.21.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vietnamobile 0926.80.1999 13.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vietnamobile 0922.50.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vietnamobile 0927.30.1999 14.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vietnamobile 0924.96.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vietnamobile 0928.72.1999 12.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vietnamobile 0921.80.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vietnamobile 0928.97.1999 18.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vietnamobile 0921.24.1999 15.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0924.22.1999 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 090.130.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 093.1.80.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0938.37.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0934.48.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0908.81.1999 110.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0937.97.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0902.44.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vietnamobile 0928.401.999 8.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 09.1996.1999 160.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 0941.07.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0934.72.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0905.191999 150.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0937.84.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0979.84.1999 48.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vietnamobile 0921.18.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vietnamobile 0923.46.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vietnamobile 0924.08.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vietnamobile 0922.25.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vietnamobile 0927.04.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0917.81.1999 37.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vietnamobile 0923.70.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vietnamobile 0923.76.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vietnamobile 0924.40.1999 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vietnamobile 0922.40.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vietnamobile 0923.50.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vietnamobile 0923.84.1999 14.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vietnamobile 0923.47.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vietnamobile 0922.37.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vietnamobile 0923.72.1999 17.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vietnamobile 0923.51.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Gmobile 0996.04.1999 13.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0935.011.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0937.551.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0909.501.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0944.58.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0945.87.1999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 09.444.01.999 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0942.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 09.1268.1999 93.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0913.08.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 094.286.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 09.04.02.1999 29.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0906.031.999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0932.76.1999 26.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0907.15.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0965.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 093.789.1999 63.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 097.558.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0939.121.999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vietnamobile 0927.06.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 0916.52.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vietnamobile 0923.05.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vietnamobile 09.28.08.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vietnamobile 0929.50.1999 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0911.86.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 09.4953.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vietnamobile 09.2345.1999 58.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 093.13.5.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 09.46.06.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0912.5.31.999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 096.198.1999 84.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0973.92.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vietnamobile 092.589.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Gmobile 0995.10.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0974.77.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0916.85.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0935.63.1999 29.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0901.311.999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Gmobile 0993.41.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 092.115.1999 30.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0988.691999 105.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0983.59.1999 75.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0949.62.1999 19.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0935.28.1999 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Gmobile 0993.42.1999 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0968.47.1999 55.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0984.131.999 43.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Gmobile 099690.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0935.87.1999 35.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 097.6611999 80.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 0988.29.1999 112.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Gmobile 0993.201.999 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Vinaphone 094.662.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Vietnamobile 092.339.1999 29.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0979.24.1999 38.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vinaphone 0949.07.1999 23.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vietnamobile 09.2512.1999 100.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Vinaphone 0913.40.1999 34.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Viettel 096.567.1999 66.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Vinaphone 0942.65.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vinaphone 0916.33.1999 52.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 098.468.1999 60.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 090.686.1999 68.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Vinaphone 0914.65.1999 24.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0933.58.1999 39.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 093.17.4.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Viettel 0967.96.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Vietnamobile 09.29.05.1999 25.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0928.22.1999 32.000.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status