* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0888.58.2016 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0888.92.2016 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0888.47.2016 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 098.246.2016 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0982.16.2016 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Vinaphone 0944.83.2016 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0837.10.2016 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0944.96.2016 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0941.35.2016 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0888.27.2016 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0944.09.2016 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0943.41.2016 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0818.50.2016 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0944.77.2016 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0941.04.2016 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0949.22.2016 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0886.87.2016 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0943.86.2016 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0944.86.2016 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0949.81.2016 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0941.10.2016 2.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0949.72.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0912.63.2016 2.930.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 094.666.2016 5.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 094.579.2016 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0886.27.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0941.37.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0947.30.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0886.86.2016 7.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0886.25.2016 1.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0813.30.2016 805.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0826.80.2016 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0915.52.2016 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0947.54.2016 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0835.02.2016 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0919.23.2016 2.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0919.15.2016 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0886.55.2016 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0888.48.2016 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0946.53.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0918.96.2016 3.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0945.74.2016 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0916.43.2016 2.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0944.27.2016 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0832.10.2016 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0949.68.2016 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0949.77.2016 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 094.888.2016 9.410.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0943.76.2016 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0798.18.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0797.50.2016 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0786.72.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0792.16.2016 1.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0898.92.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0798.38.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0785.92.2016 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0784.82.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0798.42.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0898.78.2016 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0785.75.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 0792.30.2016 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0933.60.2016 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0785.16.2016 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0798.62.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0798.28.2016 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0937.572.016 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0792.64.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0797.70.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0937.22.2016 2.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0793.83.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0898.75.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0798.16.2016 1.662.500 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0798.94.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0785.41.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0797.28.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0933.27.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0933.45.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0798.44.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0794.86.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0937.49.2016 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0792.39.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0785.42.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0797.39.2016 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0797.58.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0937.50.2016 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0896.87.2016 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0786.16.2016 1.662.500 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0937.90.2016 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0786.01.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0797.44.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0901.60.2016 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0937.74.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0783.52.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0937.42.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0931.5.3.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0797.16.2016 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0793.47.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0793.44.2016 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0785.32.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0797.99.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0784.31.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0933.5.3.2016 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 079.791.2016 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0933.42.2016 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0798.71.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0785.72.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0797.59.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0793.48.2016 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0797.77.2016 4.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 09.09.04.2016 6.742.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0767.77.2016 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 077777.2016 84.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0777.06.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 076.999.2016 8.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0776.11.2016 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0773.06.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0707.02.2016 5.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0776.66.2016 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0776.12.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 077.468.2016 3.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0777.66.2016 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0789.99.2016 8.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0703.04.2016 5.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0779.77.2016 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0777.02.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0772.09.2016 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0768.53.2016 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0764.56.2016 2.770.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0769.69.2016 5.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0766.53.2016 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0777.03.2016 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0789.77.2016 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0703.88.2016 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0764.68.2016 849.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0765.65.2016 2.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 07.08.09.2016 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0768.16.2016 1.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0778.03.2016 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0778.06.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0777.09.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0706.12.2016 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0703.11.2016 5.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0767.88.2016 1.512.500 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0707.08.2016 5.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0773.10.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0797.11.2016 2.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0773.11.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0703.05.2016 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0798.10.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0773.02.2016 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0775.04.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0783.33.2016 2.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0707.12.2016 5.142.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0775.06.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0703.33.2016 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0778.04.2016 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0779.09.2016 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0779.02.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0703.45.2016 2.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0774.10.2016 2.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0777.08.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0777.10.2016 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 0767.11.2016 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0787.53.2016 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0777.04.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 077.304.2016 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0777.07.2016 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0765.55.2016 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 07.6789.2016 26.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0707.89.2016 2.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0789.89.2016 8.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0779.11.2016 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0703.02.2016 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0775.10.2016 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0794.93.2016 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0774.11.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0797.12.2016 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0769.77.2016 1.775.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0706.52.2016 849.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0778.08.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Mobifone 0775.11.2016 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Mobifone 07.07.07.2016 35.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Mobifone 0772.08.2016 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Mobifone 0703.12.2016 5.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Mobifone 0792.09.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Mobifone 0706.05.2016 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Mobifone 0797.07.2016 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Mobifone 0773.77.2016 1.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Mobifone 0779.03.2016 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Mobifone 0704.68.2016 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Mobifone 09.04.01.2016 6.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Mobifone 0778.09.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Mobifone 0772.03.2016 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Mobifone 0773.99.2016 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Mobifone 0792.03.2016 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Mobifone 0797.02.2016 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Mobifone 0775.02.2016 2.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Mobifone 0704.92.2016 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Mobifone 070.888.2016 8.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Mobifone 0708.99.2016 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status