* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0888.39.2018 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 0886.13.2018 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Vinaphone 0913.67.2018 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0868.18.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0386.77.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0969.12.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0836.50.2018 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 0949.33.2018 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Vinaphone 0944.49.2018 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Vinaphone 0946.81.2018 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Vinaphone 0942.33.2018 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vinaphone 0942.65.2018 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Vinaphone 0886.73.2018 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vinaphone 0947.09.2018 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0946.80.2018 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0948.64.2018 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0911.85.2018 3.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vinaphone 0942.27.2018 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 094.246.2018 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Vinaphone 0826.86.2018 2.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Vinaphone 0944.76.2018 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Vinaphone 0945.26.2018 1.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Vinaphone 0888.79.2018 4.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0914.80.2018 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vinaphone 0911.28.2018 2.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Vinaphone 0912.75.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Vinaphone 0948.74.2018 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0947.03.2018 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Vinaphone 0815.99.2018 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Vinaphone 0917.84.2018 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Vinaphone 0819.20.2018 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Vinaphone 0941.82.2018 1.660.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Vinaphone 0886.96.2018 3.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Vinaphone 0889.70.2018 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Vinaphone 0915.81.2018 2.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0947.84.2018 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0837.06.2018 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0916.28.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Vinaphone 0836.00.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0889.60.2018 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0943.16.2018 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0949.46.2018 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0908.4.8.2018 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0933.84.2018 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0937.97.2018 1.960.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 093.7.03.2018 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0792.18.2018 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0786.18.2018 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0937.96.2018 1.212.500 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0797.18.2018 1.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0785.18.2018 1.662.500 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0908.27.2018 1.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0908.872.018 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0908.54.2018 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0908.3.1.2018 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0798.18.2018 1.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0933.972.018 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0939.012.018 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 09.07.03.2018 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0707.89.2018 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 070.567.2018 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0707.88.2018 1.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0778.02.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Mobifone 0776.10.2018 2.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0775.07.2018 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0705.68.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 07.6789.2018 26.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0773.11.2018 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0775.10.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 07.68.68.2018 21.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0775.08.2018 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0777.11.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0773.03.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0704.44.2018 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0796.81.2018 849.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0767.77.2018 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0779.99.2018 8.460.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0778.07.2018 2.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0778.03.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0775.04.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0774.91.2018 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 077.306.2018 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0778.09.2018 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0777.08.2018 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0766.76.2018 849.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0796.85.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0772.02.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0703.88.2018 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0763.57.2018 849.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0765.67.2018 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0795.31.2018 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0707.06.2018 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0769.99.2018 8.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0776.11.2018 2.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0778.88.2018 8.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0772.66.2018 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0703.12.2018 5.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0775.09.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0773.04.2018 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0777.06.2018 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 077777.2018 86.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0773.07.2018 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0779.04.2018 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0775.12.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0708.07.2018 5.142.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0703.09.2018 5.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0789.99.2018 8.670.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0774.68.2018 2.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0766.66.2018 22.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0772.03.2018 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0707.02.2018 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0705.76.2018 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0794.14.2018 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0765.55.2018 2.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0773.05.2018 2.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0777.09.2018 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0773.12.2018 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0796.42.2018 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0703.49.2018 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0704.93.2018 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0779.05.2018 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 07.07.07.2018 35.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0779.12.2018 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 07.03.11.2018 8.270.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0703.06.2018 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 07.07.03.2018 5.142.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0779.03.2018 2.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0704.97.2018 820.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 0378.17.2018 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 038.280.2018 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0377.65.2018 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 036.883.2018 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 0378.37.2018 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0399.50.2018 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0326.30.2018 1.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 091.666.2018 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0813.02.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0919.01.2018 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 09.1983.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 083.666.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 083.888.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0888.98.2018 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0826.06.2018 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0824.68.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0817.06.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 08.1997.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 083.555.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 091.168.2018 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 088886.2018 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0945.68.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 091.123.2018 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 09.1996.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 08.3333.2018 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0827.03.2018 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 091.568.2018 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0888.66.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0942.68.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0919.59.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 082.888.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0829.05.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 091.689.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0816.01.2018 9.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 09.1919.2018 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0854.84.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 0839.78.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0814.97.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0856.57.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0818.5.3.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 07.02.08.2018 6.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0918.51.2018 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 07.02.02.2018 7.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 0914.58.2018 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0702.03.2018 6.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 0936.15.2018 1.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0384.18.2018 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0364.40.2018 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 096.15.4.2018 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vietnamobile 0926.06.2018 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Viettel 0342.77.2018 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0394.90.2018 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 0329.28.2018 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Vinaphone 0888.59.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0339.58.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0335.28.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0332.27.2018 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Vietnamobile 0929.43.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Vinaphone 0888.96.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0352.98.2018 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Vietnamobile 092.27.7.2018 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 0356.45.2018 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Vietnamobile 0924.87.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Vinaphone 0888.25.2018 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0345.88.2018 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 0388.25.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Viettel 0382.95.2018 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Viettel 0369.71.2018 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0334.64.2018 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Viettel 0346.95.2018 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0374.61.2018 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Vietnamobile 0929.73.2018 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status