* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 2020

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.345.2020 1.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0789.91.2020 1.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0703.27.2020 940.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0797.17.2020 890.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 078.666.2020 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 079.444.2020 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 079.345.2020 1.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Mobifone 078.333.2020 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0708.68.2020 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0898.87.2020 990.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0769.64.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0774.61.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 076.456.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0786.44.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0773.00.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 0768.60.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vinaphone 0814.66.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 077.377.20.20 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Mobifone 070.848.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0773.80.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0773.62.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 07.65.65.20.20 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0767.49.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 078.555.20.20 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0707.60.20.20 850.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0707.56.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0785.63.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0772.70.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0764.42.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0765.01.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 07.789.2.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0786.30.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0773.10.20.20 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 07.08.60.20.20 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0938.25.2020 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0362.59.2020 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Vinaphone 0946.43.20.20 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Vinaphone 0947.63.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0938.27.20.20 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vinaphone 0945.38.20.20 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Vinaphone 0943.98.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0937.22.20.20 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0389.44.2020 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0946.73.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0797.60.2020 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0773.60.2020 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0949.46.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Mobifone 0764.27.2020 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0949.58.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0777.06.2020 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0792.23.20.20 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0764.28.2020 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0399.94.2020 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Mobifone 0779.60.20.20 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0344.48.2020 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0778.96.2020 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0387.33.2020 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Mobifone 0785.20.20.20 33.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0984.71.2020 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0364.15.2020 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0377.02.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0947.83.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0786.28.20.20 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0943.39.2020 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0857.90.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0825.50.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 0828.90.20.20 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0833.27.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0833.24.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 0859.40.20.20 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 0817.80.20.20 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0855.60.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 082393.2020 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 08.1979.20.20 1.925.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0835.24.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 0828.50.20.20 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0825.95.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0853.30.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 0835.23.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 0819.50.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0833.26.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0823.90.20.20 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 0359.07.2020 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 0359.04.2020 2.440.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 0886.38.2020 2.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 09.15.07.2020 12.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0886.89.2020 2.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0886.69.2020 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 0886.68.2020 6.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0797.38.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0933.24.20.20 1.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0792.36.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0798.16.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0794.89.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0899.76.20.20 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0798.55.2020 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0794.70.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0798.50.2020 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0792.26.2020 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0798.63.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0794.77.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0899.78.20.20 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0797.23.2020 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0793.89.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0793.71.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0797.83.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0798.96.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0797.44.2020 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0798.61.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0785.80.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0797.80.2020 945.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0792.32.2020 875.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0907.1.4.2020 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0907.9.3.2020 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0763.20.20.20 34.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0898.8.3.2020 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0907.9.6.2020 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0708.04.2020 6.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0789.20.20.20 75.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0705.84.2020 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0705.64.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0705.74.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0796.43.2020 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 0912.90.2020 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 094.666.2020 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0912.86.2020 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0913.03.2020 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0918.23.20.20 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0888.79.20.20 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 08.5252.2020 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 079.20.4.2020 4.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0937.45.20.20 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0762.21.20.20 2.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0817.00.20.20 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0904.87.2020 1.445.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 07.02.09.2020 6.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0906.31.2020 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0904.82.2020 1.445.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 08.5757.2020 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0906.33.2020 5.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0901.32.2020 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0901.38.2020 5.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0902.36.2020 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0901.39.2020 6.340.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0903.69.2020 5.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0901.30.2020 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0901.31.2020 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 07.02.07.2020 6.840.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 097.351.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0974.67.20.20 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 097.356.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 09.74.71.20.20 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 09.73.76.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0389.35.2020 1.022.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 097.335.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 0387.55.2020 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 09.73.75.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 0396.77.2020 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 097.341.20.20 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0974.61.20.20 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0942.69.2020 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0342.69.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 0384.25.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 0374.95.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0342.95.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0373.43.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0364.51.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0865.73.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0385.24.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 0378.69.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0865.16.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0348.76.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0348.95.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Viettel 0364.14.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0865.91.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0332.94.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 0374.51.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0347.88.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Viettel 0372.35.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0384.36.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
181 Viettel 0345.77.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
182 Viettel 0345.73.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
183 Viettel 0384.51.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
184 Viettel 0346.37.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
185 Viettel 0384.75.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
186 Viettel 0865.14.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
187 Viettel 0345.75.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
188 Viettel 0334.92.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
189 Viettel 0385.31.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
190 Viettel 0346.66.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
191 Viettel 0364.65.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
192 Viettel 0869.46.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
193 Viettel 0865.32.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
194 Viettel 0384.18.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
195 Viettel 0334.78.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
196 Viettel 0364.23.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
197 Viettel 0347.09.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
198 Viettel 0385.46.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
199 Viettel 0347.90.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
200 Viettel 0374.63.2020 650.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status