* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Số Đẹp Bắc Ninh

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Mua ngay
2 Viettel 0961.22.3030 2.800.000 Sim lặp Mua ngay
3 Viettel 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 Sim kép Mua ngay
5 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 Sim kép Mua ngay
6 Viettel 0961.777.373 6.600.000 Sim lặp Mua ngay
7 Viettel 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Mua ngay
8 Viettel 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Mua ngay
9 Viettel 0961.05.5050 3.500.000 Sim lặp Mua ngay
10 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Mua ngay
11 Viettel 0961.33.8484 2.700.000 Sim lặp Mua ngay
12 Viettel 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
13 Viettel 0961.55.7070 2.200.000 Sim lặp Mua ngay
14 Viettel 0961.89.7070 1.600.000 Sim lặp Mua ngay
15 Viettel 0981.16.0303 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Mua ngay
17 Viettel 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Mua ngay
18 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Mua ngay
19 Viettel 09.7117.5050 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
20 Viettel 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Mua ngay
21 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Mua ngay
22 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 098.979.4411 3.400.000 Sim kép Mua ngay
24 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Mua ngay
27 Viettel 0961.81.3030 1.700.000 Sim lặp Mua ngay
28 Viettel 097.111.3434 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
29 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
30 Viettel 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Mua ngay
31 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Mua ngay
32 Viettel 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Mua ngay
33 Viettel 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Mua ngay
34 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 097.123.4141 5.300.000 Sim lặp Mua ngay
37 Viettel 098.123.7722 4.000.000 Sim kép Mua ngay
38 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Mua ngay
39 Viettel 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Mua ngay
40 Viettel 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Mua ngay
41 Viettel 0971.15.4040 1.200.000 Sim lặp Mua ngay
42 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 Sim kép Mua ngay
43 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Mua ngay
44 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Mua ngay
45 Viettel 096.123.0077 5.700.000 Sim kép Mua ngay
46 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Mua ngay
47 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Mua ngay
48 Viettel 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Mua ngay
49 Viettel 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
50 Viettel 096.123.4141 5.300.000 Sim lặp Mua ngay
51 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Mua ngay
53 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Mua ngay
54 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Mua ngay
55 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Mua ngay
57 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Mua ngay
58 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0961.01.3030 1.700.000 Sim lặp Mua ngay
60 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 Sim lặp Mua ngay